CAMA Zending teert minder in op reserves

0
85
Het interen op de algemene reserves van Cama Zending lijkt tot staan te worden gebracht. De organisatie meldt dat vorig jaar een verlies van zes mille werd geleden. De inkomsten bedroegen ruim € 1.4 miljoen, aanzienlijk meer dan de begrote € 920 duizend.

Er waren in totaal 37 Nederlandse zendingswerkers actief in diverse landen, van wie 17 echtparen. De kern van de missie van CAMA is het stichten en ondersteunen van gemeenten, meldt de organisatie in haar jaarverslag. Samen met OM en Jeugd met een Opdracht werd vorig jaar de zendingscursus Karos geïntroduceerd en gaf CAMA presentaties in 40 kerken en bij twee studentenverenigingen.

Van de binnen gekomen gelden, ging bijna acht ton (ruim een ton meer dan in 2013) naar de zendelingen. Daarnaast werd voor projectorganisatie bijna € 463 duizend betaald, veel meer dan de begrote € 67.800 en de ruim € 249 duizend die er in 2013 geen ging. De algemene reserve van de organisaties, die 6000 donateurs heeft, bedraagt nu € 351.248. Het eigen vermogen daalde van € 858.002 naar € 810.550.

CAMA Zending werkt in Azië, Congo, Guinee, Israël, Myanmar, Mali, Noord-Afrika, Senegal, Suriname, Tsjechië en Thailand.