Conflict bij door ‘Annies’ gestichte Herikon

0
184
Bij de Herikon in Putten is een conflict ontstaan tussen directie en bestuur. Directeur Erik Bolthuis heeft zijn taken tijdelijk neergelegd. Het bestuur zegt bemiddeling te hebben gevraagd aan twee ‘wijze broeders’. Die onderzoeken hoe men tot een oplossing van het ontstane probleem kan komen.

Bestuur en directeur trekken volgens voorzitter Ton Vroon nu niet eensgezind op, liet hij aan de achterban weten. Over de aard van het conflict wil hij niets kwijt. Woensdag was er een eerste gesprek.

Bolthuis nam vorig jaar het stokje van Mark Brussel over, die na dertien jaar met zijn vrouw Gina naar haar geboorteland, Amerika, vertrok. Hij was de zoon van de eerdere directeur Kees Brussel, een geestelijke vrucht van het werk dat wijlen de bekende Annies (Ann Ount en Annie Verboom) in Amsterdam mochten doen.

Zij stichtten destijds de Nederlandse afdeling van de Bible Club Movement (BCM) in de hoofdstad, jaren laten uitgeweken naar Putten. Nog later werd de naam van de Bijbel club Beweging, zoals die in Nederland ging heten, met de ingebruikname van een nieuw complex, veranderd in De Herikon (afkorting van De Here is Koning). Het oorspronkelijke op kinderen gerichte werk, kreeg later een bredere aanpak, omdat kinderen ouderen werden en gezinnen stichtten. Internationaal bleef de Nederlandse tak met die in veertig andere landen wel bij de BCM aangesloten.

Hoewel de directie weg is, tracht het bestuur het werk op de Herikon zoveel mogelijk door te laten gaan. Het heeft gebed gevraagd voor de situatie, opdat de gesprekken voor een goede oplossing leiden.