De Wittenberg zet programma’s voort

0
112
De mededeling dat het bestuur van de Wittenberg zich genoodzaakt zag het roer om te gooien leverde veel reacties op. De programma’s Een Jaar Wittenberg en de Jongerenwerkersopleiding zullen ook volgend jaar van start gaan.

Uit het wijdvertakte netwerk van de Bijbelschool werd gereageerd: door medewerkers, studenten, vrijwilligers, leden van de leefgemeenschap en betrokkenen uit de achterban. De inhoud van deze reacties liet een gemengd beeld zien: verontwaardiging, verdriet, boosheid en pijn, maar ook begrip, hoop en verlangen. Doordat de uitersten ver uit elkaar lagen, is hier en daar helaas ook onderlinge verwijdering ontstaan.

De noodzaak dat het (onderwijs)programma vernieuwd moet worden om toekomstbestendig te zijn wordt gedeeld door alle betrokken bij de Wittenberg. Na rijp beraad is door bestuur en interim-directie besloten dat de voorgenomen zoektocht naar een vernieuwde invulling van de missie plaats zal vinden terwijl tegelijkertijd Een Jaar Wittenberg en de Jongerenwerkersopleiding nog één jaar door zullen gaan. Als voorwaarde hierbij is gesteld dat er eind juni een bepaald aantal aanmeldingen van studenten moet zijn. Daarnaast start de Wittenberg deze maand met een grote fondsenwervende actie om €125.000,- aan extra inkomsten te realiseren. Dit extra bedrag is nodig om het jaar onderwijs in 2018-2019 én de zoektocht naar vernieuwing te kunnen bekostigen.   

Eind december zal er een levensvatbaar plan op tafel moeten liggen, zodat in januari 2019 kan worden begonnen met de werving voor dit nieuwe programma. Een kerngroep en een stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers uit de kring van medewerkers en het bestuur gaan samen met externe deskundigen hard aan de slag om nieuwe wegen te verkennen om de missie van de Wittenberg ook in de toekomst ten uitvoer te kunnen brengen.