ETF en TU Kampen benoemen samen docent

0
156
De vrijgemaakt gereformeerde dr. Dolf te Velde is door de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) in Leuven benoemd als docent historische theologie. Hij gaat daar per 1 september één dag per week aan de slag, heeft althans een werkopdracht van 20%.

Tegelijk wordt hij benoemd aan de (vrijgemaakt gereformeerde) Theologische Universiteit in Kampen, die onder de koepel Center for Excellence in Reformed and Evangelical Theology (CERET) sinds enige tijd met de EFT samenwerkt.
Het CERET is vooral gericht op de verdere uitbouw van onderzoek en onderwijs in de klassieke gereformeerde theologie, een terrein dat bij de TU Kampen en bij de ETF met haar Institute of Post Reformation Studies een grote plaats inneemt. “De dubbelbenoeming van dr. te Velde is een logische stap in onze samenwerking. Er werd al nauw samengewerkt op dit gebied, maar nu krijgt de samenwerking een officiële benoeming”, zegt prof. dr. Andreas Beck, decaan van de ETF, hoogleraar Historische Theologie en directeur van het Institute of Post-Reformation Studies (IPRS).

Recent vond de promotie van Steven van den Heuvel plaats, een eerste gezamenlijk doctoraat van ETF Leuven en TU Kampen. Er zijn meer gezamenlijke doctoraatsprojecten op komst, onder andere het onderzoek van Simon van der Lugt naar de dialoog tussen Gereformeerde christenen en Surinaamse hindoes in Nederland.

Godsleer
Dr. Dolf te Velde (1974) studeerde theologie in Kampen en Grand Rapids (VS) en was eerder aan de Theologische Universiteit in Kampen werkzaam als assistent in opleiding, onderwijscoördinator en postdoc. Sinds 2007 is hij predikant van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Pijnacker-Nootdorp. In 2010 promoveerde hij bij prof. dr. Barend Kamphuis op ‘Paths Beyond Tracing Out: The Connection of Method and Content in the Doctrine of God’, een studie naar de Godsleer in de gereformeerde scholastiek, bij Karl Barth en in de Utrechtse school. Als kenner van de oude gereformeerde theologie was hij ook redacteur van het vorig jaar verschenen eerste deel van de wetenschappelijke editie van de Synopsis Purioris Theologiae, het zeventiende-eeuwse Leidse handboek voor gereformeerde theologie. Te Velde is getrouwd en heeft zes kinderen.

De TU Kampen en de ETF Leuven bieden academisch theologisch onderwijs op drie niveaus: bachelor, (predikants-)master en doctoraat en zijn beide kleinere universitaire instellingen van de Lage Landen. De ETF is een interkerkelijk academisch instituut dat zich richt op de brede evangelische beweging, waarin zowel gevestigde als vrije kerken een plaats hebben.