Groentezaden voor een vitaminerijke maaltijd

0
156
Ouders en verzorgers van (wees)kinderen, die leven in de afgelegen dorpen op het platteland van Moldavië, hebben geen geld om een vitaminerijke maaltijd op tafel te zetten. De gezinnen beschikken wel over een stukje land maar de middelen om zaai- en pootgoed te kopen zijn er niet. Mensenkinderen helpt door zadenpakketten en pootgoed te geven zodat zij hun eigen voedsel kunnen verbouwen. Met de opbrengst zijn de ouders en verzorgers in staat elke dag een vitaminerijke maaltijd op tafel te zetten.

Moldavië is een arm land dat met moeite het hoofd boven water kan houden. Ver van de grote stad, in de afgelegen dorpen op het platteland, is strijd om te overleven de dagelijkse realiteit. De ouders en verzorgers van, veelal grote gezinnen, zijn niet in staat hun kinderen een gezonde, gevarieerde maaltijd voor te zetten. De lonen zijn laag, de voedselprijzen hoog en er moeten dagelijks vele monden gevuld worden omdat een gezin met zes tot acht kinderen geen uitzondering is. Om toch met een gevulde maag naar bed te gaan staat er elke dag maïspap op het menu met als gevolg: een tekort aan vitaminen en mineralen. Vitaminen en mineralen die zo belangrijk zijn voor de groei en gezondheid van de kinderen.

Overal zie je kleine, schamele onderkomens met een tuin. Maar de tuinen liggen er meestal onaangeroerd bij. De bewoners hebben geen geld om groentezaden te kopen voor de aanleg van een moestuin zodat zij in hun eigen levensbehoefte kunnen voorzien. Mensenkinderen biedt een doeltreffende oplossing voor het voedselprobleem. De gezinnen krijgen zeven verschillende groentezaden en een zak pootaardappelen. Het hele gezin, groot en klein, draagt zijn steentje bij om het land te bewerken, de groentezaden te zaaien en de aardappels te poten met het uiteindelijke doel: van de opbrengst een voorraad aan te leggen om elke dag een vitaminerijke maaltijd op tafel te zetten.

Met steun van Mensenkinderen worden ook voedselprojecten opgezet op het platteland van Albanië, Bulgarije en Moldavië. Wanneer mensen in nood terecht komen, zet Mensenkinderen alles in het werk om in de noodzakelijke basisbehoeften te voorzien. Met het project Veld-Vol-Voedsel wordt structurele hulp geboden. Daarnaast is er een luisterend oor, is er tijd om samen te bidden en uit de bijbel lezen wat van onschatbare waarde is. Het project Een-Veld-Vol-Voedsel is een goed voorbeeld van christelijke naastenliefde en zorg.

Mensenkinderen is in navolging van Jezus Christus (Mattheüs 9:35-36) bewogen met de allerarmsten en wil hulp bieden door de Nederlanders bewust te maken van de grote nood en zorgen dat zij betrokken raken bij het werk van Mensenkinderen, zodat de mensen die de hulp bitter hard nodig hebben gesteund en bemoedigd worden door de Blijde Boodschap en barmhartige daden.

Mensenkinderen
Spoorlaan 1A
8071 BP Nunspeet
0341-455 559
www.mensenkinderen.nl