GZB en HGJB ondersteunen wereldwijd jeugdwerk

0
178
GZB en HGJB willen voor de komende jaren samen een team van jeugdwerkadviseurs vormen die, opererend vanuit Nederland en in samenwerking met stafleden van de GZB en HGJB, wereldwijd het jeugdwerk van kerken stimuleren.

Binnen de kerken waarmee de GZB wereldwijd samenwerkt, is er grote behoefte aan de ontwikkeling van het jeugdwerk. Overal vinden snelle maatschappelijke veranderingen plaats. Jongeren worden daarin gemakkelijk meegenomen en dreigen de band met de kerk te verliezen. De problematiek wordt door veel kerken gedeeld, en men wil graag van elkaar leren en elkaar versterken. De GZB en de HGJB willen dit ondersteunen.

De volgende doelen staan daarbij centraal:
• Het ondersteunen van kerken wereldwijd in het ontwikkelen van duurzaam jeugdwerk op basis van een integrale visie op jongeren in de kerk.
• Het creëren van netwerken waardoor kerken elkaar over en weer stimuleren om jongeren een volwaardige plek in de kerk te bieden en ideeën aanreiken.
• Het inzetten van mensen, op afstand of ter plaatse, die hun expertise (tijdelijk) beschikbaar stellen voor de ontwikkeling van (wereldwijd) jeugdwerk.
• Het doorvertalen van vraagstukken op het terrein van wereldwijd jeugdwerk naar de Nederlandse context.

GZB en HGJB dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor dit project en zoeken daarvoor medewerkers die een aantoonbare expertise en brede ervaring op het gebied van het kerkelijke jeugdwerk hebben.