HeartCry in pand Zendings-zusters

0
101
De bouw van het nieuwe pand van de Zendings-Diaconessen in Amerongen is begonnen. Het is de bedoeling dat het eind februari 2019 wordt opgeleverd. Het bestaande ZendingsDiaconessenhuis is verkocht. Van zeven medewerkers wordt 1 juli afscheid genomen. Van receptioniste Ina Vink, bijvoorbeeld, die 27 jaar geleden solliciteerde als secretaresse, en anderen.

In het ‘oude’ pand gaan de stichting HeartCry en aanverwante organisaties zich vestigen. HeartCry is een interkerkelijke appèl- en opwekkingsbeweging. De fulltime Bijbelschool ‘Gospel for Europe’ voor discipelschap, zending en evangelisatie te Hilversum komt er in, evenals de zaterdagopleiding van Bijbelschool Filadelfia.

Ook het platform ‘Hart voor het gezin’ gaat uit het gebouw in Amerongen opereren. ‘Bij de verkoop was het voor ons belangrijk dat de nieuwe bestemming van het gebouw recht zou doen aan de geschiedenis van deze voor ons bijzondere plek. We zijn blij dat de plannen van HeartCry daar mooi bij aansluiten’, zeggen de zusters.  

Zij willen in het nieuwe gebouw een leefgemeenschap starten en werden verrast door de grote belangstelling daarvoor. Ruim tachtig mensen hebben een informatiebrief aangevraagd, van wie een kleine dertig dat hebben ingevuld en nu tien gezinnen en alleenstaanden zijn geselecteerd. Met hen doorlopen de zusters de komende maanden een selectieprocedure, gericht op plaats die zij in de nieuwe leefgemeenschap kunnen innemen.

“Ik zal de jarenlange contacten met medewerkers en vrijwilligers gaan missen”, zegt zuster Ingrid bij het afscheid van het oude huis.