IZB van verlies naar winst

0
186
De Inwendige Zendingsbond (IZB), een aan de Gereformeerde Bond gelieerde organisatie voor missionair werk in Nederland, maakte vorig jaar winst tegenover in 2019 een verlies van 70.000 euro. Uit haar jaarverslag blijkt dat een positief resultaat van bijna een ton werd geboekt.

Er was voor 2017 op een verlies gerekend van ruim een ton, maar het tegengestelde werd dus waarheid. Volgens de organisatie neemt de fondswerving toe voor door IZB zelf gelanceerde missionaire projecten. Maar een deel van de winst komt ook uit nalatenschappen. Anderzijds is er al geruime tijd sprake van een vacature, dus minder personeelskosten – nog altijd het leeuwendeel van de uitgaven – dan was voorzien.

De IZB constateert toenemende interesse voor haar werk, met name voor het op missionaire toerusting gerichte Focusproject.