Nieuw netwerk Lausannebeweging over genezing

0
58
‘Zending en genezing’ is de naam van het nieuwste Lausanne-netwerk, waarvan dr. Michael Soderling (USA) (foto) en Martha Mwendafilumba (Zambia) (foto) onlangs als eindverantwoordelijken benoemd werden. De bedoeling ervan is om wereldwijd christenen bijeen te brengen die op het vlak van genezing actief zijn en op die manier de bijbelse ideeën en de geïntegreerde praktijk op het vlak van genezing, gezondheid en ‘heelheid’ in de zending herstellen.

De kerk is historisch gezien altijd betrokken geweest bij het genezen van de zieken. Niet verwonderlijk, want de bediening van Jezus draaide om de prediking, het onderwijs en de praktijk van bevrijding en genezing. Vandaag de dag is die geïntegreerde benadering grotendeels verloren gegaan.

De Westerse modellen leggen voornamelijk de klemtoon op de curatieve geneeskunde die gebaseerd is op individuen die naar gezondheidsinstellingen komen om een zo goed mogelijke behandeling voor hun aandoening te krijgen. Het andere uiterste vindt plaats bij sommige bedieningen van geloofsgenezing, waar men uitsluitend op gebed vertrouwt en de door God gegeven mogelijkheden op het vlak van gezondheidszorg volledig negeert.

De gedachten rond gezondheid, genezing en heelheid zijn door de voorstanders van het welvaartsevangelie dermate misbruikt dat het volgens de Lausanne beweging nodig is om op dit vlak opnieuw een gezonde bijbelse uitleg en praktijk naar voor te brengen. In het nieuwe netwerk komen theologen, voorgangers, antropologen, lesgevers en beroepskrachten uit de gezondheidszorg samen om deze uitdaging aan te gaan.

‘Hoewel de heling van mensen een centraal deel van Jezus’ bediening vormde, is het hele concept vandaag de dag veel meer gelinkt aan het welvaartsevangelie, maar ook aan New Age en oosterse godsdiensten. Een van de initiatieven was het opstellen van een wereldwijde consultatie rond evangelie en armoede, maar ook het welvaartsevangelie. Na die bijeenkomst werden de gebeden om een voortgezette inspanning op dit gebied beantwoord door de contacten met dr. Mike Soderling en Martha Mwendafilumba die in afgelopen jaren al een wereldwijd netwerk op dat vlak hebben opgebouwd. Het hele concept past in de Kaapstad-verklaring die ‘alle plaatselijke christelijke gemeenschappen oproept om respect te tonen voor de unieke waardigheid en heiligheid van het menselijke leven door praktische en holistische zorg die de fysieke, emotionele, relationele en spirituele aspecten van de door God geschapen mensheid integreert’, aldus David Bennett van de Lausanne-beweging.

Michael Soderling had 10 jaar lang een praktijk als gynaecoloog in de Verenigde Staten. Daarna volgde hij een roeping om te leven en te dienen in Guatemala, van 2001 tot 2012. Hij was daar de medeoprichter van Transformational Health (die zich richt op gemeenschapsinitiatieven op het vlak van gezondheid) en Partnership in Women’s Ministry, dat een vluchthuis voor misbruikte vrouwen open houdt.
Martha Mwendafilumba begon in 1980 als verpleegster in Zambia. Zij werkte sindsdien voor CARE-International, het wereldwijde netwerk voor de gezondheid van vrouwen en kinderen. World Vision en het Centrum voor Onderzoek naar Infecties en Ziekten in Zambia. Ze heeft regelmatige contacten met de overheid in Zambia via diverse technische commissies. Ze is ook bestuurslid van de Nurses Christian Fellowship International.

Dr. Soderling is blij dat het netwerk nu deel uitmaakt van de Lausanne-beweging: ‘Het is voor ons een unieke gelegenheid om de kerk wereldwijd toe te rusten om te kunnen werken aan de gezondheid van de gehele persoon, naar lichaam, ziel en geest. We willen ook mensen die actief zijn op het vlak van gezondheidszorg en genezing samenbrengen in de kerk. Om die manier kan Christus meer bekend worden onder de volken’.

Martha Mwendafilumba voegt daar aan toe: Als je als christen in de gezondheidszorg actief bent, dan wil je de persoon die voor je zit op alle vlakken vooruit helpen. Wij hebben een bevoorrechte positie waarin we Gods liefde met een nederig hart te delen. Ik weet uit de praktijk hoe bemoedigend het is om samen met broeders en zusters mensen te helpen om te leven zoals God dat voor hen bedoeld heeft’.

Het ‘Health in Mission’-netwerk is het 36ste platform van de Lausanne-beweging dat zich richt op thema’s op het vlak van zending en evangelisatie.

Met toestemming overgenomen van EA Vlaanderen