Nieuwe directeur Care for Brazil

0
77
Nadat, om persoonlijke redenen, Peter Boele was opgestapt als directeur van Care for Brazil is nu Henk Meerman hem opgevolgd. Het bestuur zegt het besluit van Boele te begrijpen en dankbaar te zijn voor wat hij in de loop der jaren voor de ooit als Brazilië Zending begonnen organisatie heeft gedaan.

Die was al begonnen met een ingrijpende herstructurering, waarbij verbeteren en consolideren van de financiële positie een speerpunt is. De stichting zegt te willen nagaan hoe nog efficiënter kan worden gewerkt. Door het vertrek van de directeur en de voortgang van de reorganisatie heeft de achterban, onder meer bestaande uit adoptieouders van kinderen in tehuizen in Brazilië, enige tijd niets gehoord. Namens het bestuur maakt voorzitter Andy Manheere daarvoor excuses.

Doel van het in 1960 door wijlen zendeling Klaas van de Raa begonnen werk is sociale hulp – vooral aan kinderen – verlenen en het Evangelie te prediken. Onder de Braziliaanse organisatie van de stichting zijn er semi-internaten voor dagopvang en internaten voor complete huisvesting in drie deelstaten van het land: Rio de Janeiro, Minas Gerais en Amazones.

In Rio heeft zij een kinderdorp. Meerman en diens vrouw Marjan werkten als zendelingen in Suriname en later in Brazilië, spreken Portugees (ook al door een verblijf van twee jaren in Portugal) en bleven naar eigen zeggen altijd betrokken bij de sociale en geestelijke nood in Brazilië, waar zij in oktober voor enkele weken heen gaan, om alle projecten te bezoeken.