Nieuwe gemeenschap Zendings-Diaconessen

0
63
Om deel uit te gaan maken van een leefgemeenschap in het nieuwe complex, zoeken de Zendings-Diaconessen naar gezinnen en alleenwonende christenen. Het is, zeggen zij in een leaflet, een unieke kans om het christen-zijn handen en voeten te geven. De diaconessen verhuizen begin volgend jaar van hun lang bewoonde centrum Bethanië aan de Jan van Zutphenweg 4 te Amerongen naar een nieuw te bouwen hofje in het centrum van die gemeente.

Daar komen zeven appartementen voor de diaconessen en vier eengezinswoningen voor zogenoemde ‘kernbewoners’. De diaconessen zeggen van de nieuwe behuizing uit een hand en voet voor de omgeving te willen zijn. Van degenen die deel gaan uitmaken van de leefgemeenschap wordt gevraagd dat zij een levende relatie met Jezus Christus hebben, zich geroepen weten tot een leven in een gemeenschap, een deel van hun tijd in de leefgemeenschap te investeren en voor eigen inkomen te zorgen.

De woningen tellen vier of vijf kamers. Degenen die er wonen geven mede vorm aan de nieuwe leefgemeenschap, kunnen hun talenten verder ontwikkelen en krijgen ook coaching gesprekken. Wie er wat voor voelt kan zich tot 27 maart aanmelden bij secretariaat@zdh.nl

Het huidige gebouw werd te groot en ook de toetreding van nieuwe diaconessen bleef uit. In het nieuwe gebouw in Amerongen willen ze samen met enkele gezinnen en / of alleenstaanden een nieuwe leefgemeenschap vormen.  De huur van de woningen zal niet boven de huursubsidiegrens uitstijgen.

Elk huishouden moet zichzelf kunnen bedruipen. Een deel van hun tijd besteden zij om op actuele noden in te gaan, zowel in als buiten Amerongen.  Nieuwe bewoners zetten deze stap voor tenminste drie tot vijf jaar en betrekken de woningen in 2019.