Reorganisatie bij Open Doors

0
98
Fondsenwerving blijkt de reden van de reorganisatie bij Open Doors Nederland te zijn geweest. Daardoor is directeur Ruud Kraan er nu weg. Maarten Dees heeft sinds 15 maart voorlopig zijn taken overgenomen. Volgens hem wil de Raad van Toezicht (het voormalige bestuur) een andere directeur-bestuurder zoeken.

Het aantal medewerkers op het Nederlandse hoofdkantoor daalde de laatste drie maanden van 50 naar 43, maar vorig jaar werden ook al mensen ontslagen of trokken zichzelf terug. In totaal vertrokken en door de reorganisatie, die voor veel onrust zorgde, zestien mensen. Sommigen gingen vrijwillig weg, anderen werden gedwongen ontslagen. Communicatiemedewerker Wimco Ester stapte over naar Open Doors International.

Kraan zegt de onrust te hebben voorzien, maar er steeds van overtuigd te zijn geweest dat men die te boven zou komen. Maar de Raad van Toezicht dacht dat iemand anders de nieuwe fase met de organisatie moest ingaan. Woordvoerder Maurits Reijnoudt zegt dat de ingrijpende reorganisatie nodig was omdat de ‘veldkantoren’ van het hoofdkantoor in Ermelo meer fondsenwerving wilden. Hij heeft voor het verdwijnen van de medewerkers een nogal ingewikkelde verklaring. “Om beter fondsen te kunnen werven, is het belangrijk dat mensen met bepaalde competenties de juiste functie invullen en dat het pallet van functies binnen de organisatie toereikend is voor het doel”, zegt hij. “Het gaat dus niet zozeer om meer of minder mensen in dienst hebben, maar vooral over een efficiënte organisatiestructuur met de juiste competenties op de juiste plek. In sommige gevallen betekende het dat we mensen moesten werven omdat het binnen het personeelsbestand ontbrak aan genoeg competentie. Het had ook tot gevolg dat sommige functies kwamen te vervallen en dat er geen passende nieuwe functie bestond.”

Hij zegt niet te weten hoeveel mensen er bij Open Doors International werken. Evenmin of op andere kantoren van de organisatie ook is gereorganiseerd.