Verlies bij MissieNederland

0
107
Tegenover € 689.962 aan inkomsten stond vorig bij het toch al in 2016 sterk gekrompen MissieNederland (voormalige EA-EZA) € 733.107 aan uitgaven, wat een negatief saldo van ruim 43 mille opleverde. Dat blijkt uit het jaarverslag. Uit de normale exploitatie is weliswaar een positief resultaat van 45,5 mille behaald, maar EO-Metterdaad besloot de fondsenwerving niet meer door MissieNederland te laten verzorgen. Dat betekende voor de organisatie een inkomstenderving van ruim 90 mille.

“Dit gegeven was aanleiding om in oktober te beginnen met de strategische heroriëntatie met de opdracht tot een sluitende begroting te komen voor 2018”, zegt zakelijk directeur Adri Veldwijk.

In november nam ds. Jan Wessels afscheid van de directie, die eenhoofdig werd. Ook Marin de Jong en Jonathan Zeijl vertrokken. De kosten van de reorganisatie in 2017 bedroegen bijna 89 mille. Overigens zijn de totale uitgaven wel bijna 128 mille lager uitgevallen dan in 2016. Het aantal fte’s daalde van 6,5 naar 4,9 in 2018.

Het jaar 2017 is opnieuw niet gemakkelijk geweest voor de organisatie, meldt Veldwijk. En 2018 wordt een kantelpunt voor haar. Onder meer wordt in 2019 MissieExpo op de Pinksterconferentie niet meer door MissieNederland, maar door Opwekking zelf georganiseerd. Van de uitgaven betrof € 477.521 (65%) personeelskosten, € 157.658 (22%) activiteiten en bijna 98 mille overige kosten. Bij de inkomsten kwam ruim 2,5 ton (37%) uit deelnemersbijdragen, € 141.595 (21%) uit fondsenwerving en € 293.051 (42%) uit activiteiten.

Er zijn negen kerkgenootschappen, 169 organisaties, 227 deelnemende gemeenten en 428 persoonlijke deelnemers bij MissieNederland aangesloten. Tot de nieuwe deelnemers behoort onder meer Mercy Ships.