Youth for Christ gaat landgoed De Lindenhorst verkopen

0
198
Jongerenorganisatie Youth for Christ gaat haar gebouw De Lindenhorst in Driebergen te koop zetten. Die beslissing is het gevolg van de strategische keuze om in te zetten op lokaal missionair jongerenwerk. Bij deze strategie past geen grote en kostbare centrale locatie.

Bram Rebergen, directeur: “Youth for Christ is een lokale missionaire beweging die aanwezig is in de haarvaten van de samenleving. Met de strategie hebben wij besloten om juist deze beweging te versterken. Dat betekent een focus op lokale jongerencentra en een investering in hun activiteiten en missie. Daarbij constateren we dat het onderhouden en exploiteren van De Lindenhorst een grote kostenpost is. Dat geld steken we liever in het uitvoeren van onze missie. Vanuit Gods liefde jongeren opzoeken waar ze zijn, hen helpen groeien en hoop bieden.”

Groei
Youth for Christ is vorig jaar begonnen met het uitvoeren van haar nieuwe strategie. Dat leidde tot groei van het lokale jongerenwerk. Contact met meer jongeren, meer geslaagde projecten en beter contact met gemeenten, kerken en lokale initiatieven. Diverse plaatsen zijn gegroeid. In Emmeloord startte een nieuw jongerencentrum. Youth for Christ verwacht op termijn haar achttiende jongerencentrum te openen.

Onderhoudskosten
Het gevolg van deze lokale focus is dat er minder activiteiten en minder medewerkers op het landelijke kantoor in Driebergen zijn. Op dit moment wordt nog maar een derde van de ruimte van De Lindenhorst door Youth for Christ benut. De rest wordt verhuurd aan externe partijen. Tegelijkertijd stijgen de onderhoudskosten en zijn er forse investeringen nodig voor de toekomst, mede door de leeftijd van het gebouw.

Onderzoek
De afgelopen twintig jaar is diverse malen onderzocht hoe De Lindenhorst kan worden ingezet om het jongerenwerk te ondersteunen. Daarbij is altijd de afweging gemaakt of de relatief hoge onderhoudskosten van het pand in verhouding staan tot de mogelijkheden die een dergelijke locatie biedt. Juist de strategische keuzes gaven aanleiding om deze afweging opnieuw te maken. Na een uitgebreid onderzoek van een externe commissie met bevriende projectontwikkelaars en onderhoudsdeskundigen is de keuze gemaakt om het landgoed te verkopen.

Herinneringen
Bram Rebergen: “Ik besef maar al te goed dat dit voor mensen een gevoelige keuze is die de nodige herinneringen oproept. Ruim veertig jaar lang is De Lindenhorst de thuisbasis geweest van Youth for Christ. We hebben hier zorgvuldig over nagedacht, God om raad gevraagd en we geloven dat het goed is om deze stap nu te zetten.”

De komende tijd onderzoekt Youth for Christ hoe het verkoopproces van De Lindenhorst het beste vorm kan krijgen. Daarnaast gaat zij op zoek naar een nieuwe locatie.