Persreactie Woord en Daad op regeerakkoord

0
347
Dinsdag 10 oktober presenteerden VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het nieuwe regeerakkoord. Rina Molenaar, lid Raad van Bestuur van Woord en Daad: “Wij zijn blij dat dit kabinet de trend van aanhoudende megabezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking keert. Na jaren van alsmaar wegstrepen, zet dit kabinet jaarlijks meer dan €400 miljoen extra opzij voor het aanpakken van de grondoorzaken van armoede en migratie. Gelet op de verschillen tussen de vier partijen, was deze uitkomst allerminst vanzelfsprekend”.

“Woord en Daad hoopt dat de weg omhoog voor de langere termijn weer ingeslagen is. Ontwikkelingssamenwerking is één van de middelen om samen iets te kunnen doen aan oorzaken van hardnekkige armoede. Het is essentieel om Afrikaanse jongeren kansen te geven om te werken aan hun toekomst in eigen land, juist als anders migratie naar Europa hun enige hoop zou zijn. Wel hopen we dat dit kabinet krachtig blijft inzetten op Sub Sahara Afrika, en niet alleen focust op het Midden-Oosten en Noord-Afrika.”

Rina Molenaar vindt het belangrijk om niet alleen naar ontwikkelingssamenwerking te kijken. “Heel goed dat dit kabinet uitdrukkelijk zegt te willen bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN. Als je die serieus neemt, wil je als Nederland niet met je linkerhand terugnemen van ontwikkelingslanden, wat je eerst met je rechterhand gegeven hebt. In dat licht zijn de voornemens voor eerlijke handel, vergroening van het belastingstelsel en investeringen in hernieuwbare energie net zo belangrijk. Nederland moet op alle terreinen rekening houden met de effecten voor mens en natuur, dichtbij, maar zeker ook in ontwikkelingslanden. Samen met andere organisaties zullen we het kabinet houden aan deze plannen.”

Juist vandaag lanceert Woord en Daad samen met Dorcas Nederland een meerjarig project in Ethiopië, waarmee baankansen geschapen worden voor 27.000 Ethiopische jongeren. Het programma Employable Youth in Ethiopia wordt medegefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. https://www.woordendaad.nl/actueel/nieuws/woord-en-daad-en-dorcas-lanceren-werkgelegenheidsproject-eye-in-ethiopie