SGP-er Chris Stoffer: ‘Actie nodig voor minder verkeersslachtoffers’

0
128
Elke dag zijn er ongeveer een of twee verkeersdoden en zestig zwaargewonden te betreuren. De laatste jaren is het aantal verkeersslachtoffers toegenomen in plaats van afgenomen. Dat is de verkeerde kant op. De SGP vindt dat Rijk, provincies en gemeenten gezamenlijk op alle fronten verder moeten werken aan verbetering van de verkeersveiligheid.

SGP-Kamerlid Chris Stoffer pleitte onlangs in een debat met verkeersminister Van Nieuwenhuizen en justitieminister Grapperhaus voor meer budget voor aanpak van onveilige N-wegen, een fiscale stimulans voor veiligere auto’s, inzet van gemeentelijke opsporingsambtenaren bij lichte verkeersovertredingen en een verbod op flitspaalsignalering. Stoffer: ‘Toen ik in de Kamer kwam heb ik gezegd: het gaat de verkeerde kant op met de verkeersveiligheid, hier ga ik een prioriteit van maken.’

Enkele jaren geleden constateerde de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) dat twee derde van de provinciale 80 km/uur wegen niet veilig was. Stoffer: ‘De 25 miljoen euro van het kabinet is een beginnetje. Er is meer nodig. Provincies verdienen steun bij investeringen in veiligere wegen. De hele samenleving heeft hier baat bij.’

Onderzoek van het Centraal Planbureau pleitten onlangs voor fiscale stimulering van veilige auto’s. De SGP pakt dat op. Stoffer: ‘Voor CO2-uitstoot geldt een differentiatie in de aanschafbelasting voor auto’s. Hoe meer CO2-uitstoot, hoe hoger de belasting. Verkeersveiligheid is minstens zo belangrijk. Ook hiervoor zou je verschil moeten maken tussen veilige en minder veilige auto’s. Je kunt ook denken aan een belastingvoordeel bij het installeren van veiligheidssystemen in bestaande auto’s.’

Jaarlijks vallen ongeveer 170 verkeersdoden binnen de bebouwde kom. Goede handhaving van verkeersregels is van groot belang voor veiliger gedrag. Stoffer: ‘De politie komt er niet goed aan toe om snelheidsmaniakken in 30 km-zones en fietsers zonder licht aan te pakken. Al jaren wordt gesteggeld over meer bevoegdheden voor gemeentelijke opsporingsambtenaren om dit te kunnen doen. Dat schiet niet op. Geef gemeentelijke boa’s deze bevoegdheden zodat ze aan de slag kunnen voor veilig verkeer in wijken en dorpen.’

De SGP kaart in het debat ook de flitspaalsignalering aan. Stoffer: ‘Wat hebben flitspalen voor zin als je TomTom piept zodra je aan flitspaal nadert? In Duitsland en Frankrijk geldt een verbod op gebruik en bezit van apparatuur met flitspaalsignalering. Waarom doen we dat in Nederland niet?’