Actief drievoudig kwaad bestrijden

0
116

Activisme markeert de Evangelische Beweging. Maar mag dit zich ook tegen de overheid richten? Volgens ds. Martin Luther King Jr. moet geloof actief overheidskwaad bestrijden. Dat blijkt uit zijn zestien preken in het boek ‘Sterk door de liefde’. Hoe onderbouwt hij dat?

Door Marco van Putten

Boekopbouw
Dit boek is gebaseerd op het boek ‘Strength to love’ van King uit 1963, waaraan twee latere preken uit 1967 en 1968 zijn toegevoegd. Het boek opent met een voorwoord van de huidige voorganger van Ebnezer Baptist Church in Atlanta, Georgia. De kerk waar Kings vader voorganger was. Daarna volgt een voorwoord van Kings vrouw. In de Inleiding geeft King aan wat hem drijft. Daarna volgen de zestien preken. Het boek sluit af met een overzicht van de meeste bronnen die bij de preken worden aangehaald. De preken zijn gehouden in zijn eigen en in zijn vaders kerk.

M.L. King
King (1929-1968) ambieerde de best mogelijke voorganger te zijn. De Kings waren dat al twee generaties. Hij zag zich dus als een geestelijke. Sommigen noemden hem na zijn dood een profeet. Hij werd vanaf 1955 een leider in de (zwarte) burgerrechtenbeweging en zag dit als zijn pastorale bediening. Dat laatste werd niet door iedereen in dank afgenomen, omdat dat een ongewenste vermenging van geloof met politiek zou zijn. King baseerde zijn activisme op geweldloosheid en op ‘Social Gospel’. Zijn doel: bevrijding van rassenscheiding en verzoening tussen wit en zwart. Hij wordt gezien als een vader van de Amerikaanse natie, maar deze latere rol die hij opnam staat op gespannen voet met het voorgangersambt.
King zag de mensheid sterk wederzijds afhankelijk. Elk leven doet er toe. Hij ging uit van de multiculturele samenleving en zag geloven in een ruim oecumenisch kader. Hij was voorstander van de Wereldraad van Kerken, geïnspireerd door Gandhi en had een rabbijn als persoonlijke vriend.

Preken geanalyseerd
King preekte vurig. Dat gaat in een boek verloren. Maar het brengt wel centrale punten in beeld. Volgens King overwint Gods liefde het kwade, waardoor de nieuwe hemel en aarde gerealiseerd wordt. (Overheids)kwaad zou drievoudig zijn: racisme, materialisme en (militair) geweld. De liefde van de Here Jezus zet King af tegen de God van het Oude Testament. King noemde communisme antichristelijk, maar zijn maatschappijvisie was progressief (sociaalliberaal). Maar in de VS geldt progressief = communisme. King nam waar dat zeggen en doen van mensen vaak tegenovergesteld is en dat de kerk kromheid en heidendom vertegenwoordigt. Toch ontkende hij dat mensen boosaardig zijn, maar slechts blind en ontwetend. Zijn preken waren ‘horizontaal’, maar apolitiek.

Evaluatie
Dit is een inspirerend boek, maar ook eenzijdig bepaald door de tijd (m.n. het racisme) waarin King leefde en optrad. Toch zijn er nog veel elementen die nog steeds heel relevant zijn in deze tijd. Jammer is dat er nogal wat herhaald wordt in dit boek. Een inhoudsopgave ontbreekt en het bronnenoverzicht is incompleet.

King, M.L. Jr., Sterk door de liefde
Preken die het hart raken
2018, Kok, Utrecht
223 pagina’s
€ 19,99
ISBN: 9789043529372