Antwoorden van een Messiasbelijdende Jood

0
166

Jodendom heeft tegenwoordig grote interesse onder christenen. Dat is terecht, want de christenheid komt eruit voort. Echter, eeuwen lang beschouwden beiden religies elkaar als lasterlijk. Daardoor hebben beide religies meer dan 1500 jaar grotendeels langs elkaar heen geleefd. Het gevolg is dat ze nogal uit elkaar zijn gegroeid. Wie Jodendom vandaag wil begrijpen moet dus een enorme inhaalslag maken en heeft begeleiding nodig. Brown doet dit door veel gestelde vragen van christenen te beantwoorden.

Een Messiasbelijdende visie
Brown is een Messiasbelijdende Jood. Deze Joden vertegenwoordigen een heel speciale positie. Ze zijn christenen, want ze geloven in de Here Jezus, maar ze willen ook vasthouden aan een vorm van Joodse identiteit. Hierover worden veel vragen gesteld. Brown gaat daar op in. Zijn uitleg blijft echter grotendeels binnen de geloofskaders van de christenheid. Belangrijk is dat hij de bewering van rabbijnen verwerpt, dat hun Mondelinge Torah aan Mozes is gegeven en de Bijbeluitleg zou moeten bepalen. Ook heeft hij kritiek op traditioneel Joodse gebruiken en leerstellingen van de Messiaanse Beweging die geen Bijbelse basis zouden hebben.

Ontnuchterende beschrijving
Onder christenen, vooral die grote liefde en interesse hebben voor het Joodse volk, bestaat soms een sprookjesbeeld van het Jodendom. Browns boek is dan ook heel ontnuchterd met oog voor detail. Hij schrijft als Jood over het traditionele Jodendom en de Joodse wortels van de christenheid, maar vanuit een evangelisch oogpunt. Het boek heeft vier delen, waarin hij het traditionele Jodendom (het hoofdbestanddeel), de geschiedenis van het Joodse volk, de Joodse achtergrond van het Nieuwe Testament en de betekenis ervan voor de christenheid behandelt.

Evaluatie
Browns beschrijving is zuiver en ontnuchterend en dringt snel door tot de kern zonder te veel details. Zijn stelling dat het Joodse volk een eigen plaats heeft onder de volken is belangrijk, maar zijn onderbouwing is echter problematisch. Vanuit het feit dat het Nieuwe Verbond geen onderscheid meer maakt tussen Joodse en niet-Joodse gelovigen en ze gelijk aan elkaar zijn geworden komt hij tot minder feitelijk stellingen. Zo zou de Here Jezus boven de Torah staan en gelovigen daarom Zijn ‘hogere’ weg moeten volgen. Dit bevestigt de theologie van de Westerse christenheid. Alleen, deze stelling biedt nauwelijks plaats voor een Joodse identiteit. Hij laat dan ook open hoe dit moet worden ingevuld. Dit wijst op de bekende worsteling daarmee, zoals ook blijkt uit zijn ‘geestelijke’ verklaring van antisemitisme.
In de Bijbel staat echter dat het Joodse volk ontstaan is en bepaald wordt door godsdienst waarvan m.n. Torah. De Messiaanse Beweging bevestigt dit en stelt terecht dat de Here Jezus, als Mozes’ opvolger, Gods eerdere Verbond vernieuwd heeft. Dat stelt vragen over de christelijke identiteit. Brown doet deze groeiende beweging echter af als randgroepering, in strijd met zijn oproep tot wederzijds respect.

Dit is een belangrijk boek dat niet alleen inzichten geeft, maar ook richting naar verdere studie. Daarbij helpen ook de vele boekverwijzingen en noten. Dit boek is een must voor elke christen.

Brown, M.L.
Zestig vragen van christenen over opvattingen, gebruiken & tradities binnen het Jodendom
2de druk
Doorn
Uitgeverij Het Zoeklicht
2015
335 pagina’s
€ 22,50
ISBN 9789064512025