Bemoediging door bekende Psalm

0
80

Het Psalmenboek is opmerkelijk. Veel mensen zien het als een verzameling liederen en gedichten aan God vol wijsheden, waarheden en levenslessen. Maar die staan ook in andere Bijbelboeken. De psalmen zijn eigenlijk gebeden aan God. Ze geven een doorsnee wat gelovigen in het dagelijkse leven meemaken, wat ze van God verwachten of hoe God hen in het verleden geholpen heeft. Erin komt naar voren hoe gelovigen God kennen. Het zijn dus niet slechts liederen, maar diepe uitingen over geloofsleven. Pastor Ken Curtis heeft persoonlijk ontdekt hoe psalmen bemoedigen. In het bijzonder de bekende Psalm 23; De Heer is mijn Herder. Hij heeft een Bijbelstudie DVD over deze Psalm gemaakt gefilmd in het Land Israël.

Bemoediging van kankerpatiënten
Curtis werd in zijn directe familie geconfronteerd met kanker en zag hoe mensen in de Psalmen steun vinden. Toen bij hemzelf kanker werd ontdekt kon hij pas echt begrijpen waarom de Psalmen zo’n steun konden geven voor zieken en stervenden. Hij omschrijft de constatering van kanker als een wake-up call. Een schok dat een leven stil zet. Hij roept zulke mensen op dit moment te benutten om hun relatie met God te verdiepen wetende dat God met hen is of Zich laat vinden. Hoe ziekte en God zich verhouden is niet duidelijk, maar misschien moet een vijand vergeven of slechte gewoontes beëindigd worden. Het lichaam wordt immers beïnvloed door het innerlijk. Gezonder gaan eten helpt ook.

Psalm 23 in 12+1 delen
Curtis behandelt deze Psalm in 13 lessen van elk rond de 7 minuten. Het eerste deel is een langere inleiding. Centraal staat koning David, de veronderstelde auteur, maar ook de Here Jezus. Hij behandelt dus ook andere Bijbelteksten. Deze korte Psalm met maar 6 verzen en slechts zo’n 100 woorden valt op door de opmerkelijk korte krachtige stellingen met overtuigingskracht. Elke stelling op zich geeft veel om over na te denken en dat is wat zieken, maar ook mensen met problemen, juist nodig hebben. De Psalm biedt troost, moed en zelfs hoop.

Evaluatie
Of David Psalm 23 heeft geschreven is onzeker. Belangrijk noch te bewijzen is het amper. Van belang is dat de inhoud overeenstemt met die van de Bijbel. Curtis focust echter in zijn studies sterk op David en de Here Jezus door de Psalm in relatie met hen te brengen. De Bijbel moet echter begrepen worden in de context van het oude Israël. Curtis haalt, zoals gangbaar in de christenheid, geregeld de Psalm over naar de huidige tijd zonder die oorspronkelijke Israëlitische context goed te analyseren. Dan worden appels met peren vergeleken. Curtis richt zich bijvoorbeeld sterk tegen het Westerse consumptisme. Zijn uitleg is ook niet dogma vrij, want hij vergelijkt bijvoorbeeld Gods Huis met de hemel. Zijn studies zijn dus nogal traditioneel christelijk. De Nederlandse ondertiteling wijkt af. Toch is dit een inspirerende DVD ter kennismaking met deze Psalm.

Psalm 23
Je hoeft niet bang meer te zijn
2012, Quartel Media
distributie: Neema Media B.V.
c.106 min
€ 9,99
ISBN: 9789491001291