Bijbelhandboek herzien en uitgebreid

0
361

De Bijbel is een grote verzameling boeken die niet zonder begrip van de historische en geestelijke context begrepen kan worden. Wie de Bijbel wil bestuderen heeft daarom nog andere boeken nodig. Het meest voor de handliggende is een Bijbelencyclopedie, maar daarin staat hoofdzakelijk tekstinformatie. Bijbellezers hebben ook behoefte aan overzichten, landkaarten, tekeningen en foto’s. Er bestaat al enige tijd een ‘Bijbel handboek’ die dat allemaal heeft plus uitleg van elk Bijbelboek. Hoe is de nieuwste versie ervan vormgegeven?

Door Marco van Putten

Het Bijbel handboek bestaat al sinds 1973 en is verschillende keren herzien en verbeterd. De onlangs uitgegeven 5de editie is het meest up-to-date en uitgebreid.
Het handboek heeft 4 delen:
1. Een uitgebreide introductie, waarin onder meer voorkomt: Wat is de Bijbel? Hoe is die ontstaan? Welke boeken en versies heeft het? Hoe kan het gelezen worden? Hoe verhouden de Bijbelse gebeurtenissen en hoofdpersonen zich tot de wereldgeschiedenis? Welke dieren en planten komen erin voor? Welke kalender gebruikt het?
2. Het langste deel (ruim 400 pagina’s) gaat over het Oude Testament (en de Inter-testamentaire periode). Dit heeft drie onderdelen: een introductie, een overzicht en uitleg van de Bijbelboeken en een behandeling van de Deuterocanonieke (buiten-Bijbelse) boeken. Bij veel Bijbelboeken wordt een samenvatting, opbouw en bekende verhalen gegeven. In de uitleg staan excursen die dieper ingaan op de onderwerpen in de hoofdstukken.
3. Dit deel gaat over het Nieuwe Testament (circa 250 pagina’s). Een inleiding gaat aan de uitleg van de Bijbelboeken vooraf. Daarin wordt gekeken naar de wereld van de eerste eeuw, de Tempel van Herodes en de Here Jezus.
4. Het boek sluit af met een trefwoordenlijst en een feitenregister.

Het boek staat vol met handige overzichten en prachtige afbeeldingen (soms twee pagina’s groot). De Bijbelcitaten komen voornamelijk uit de NBV 2004. Het handboek is gericht tot mensen die onbekend zijn met de Bijbel. Voorkennis is dus niet nodig. Er wordt dus een minimum aan technische termen gebruikt en die voorkomen worden uitgelegd.

Evaluatie
Dit handboek is een Bijbelencyclopedie en algemene uitleg van de Bijbelboeken in een. Het volgt echter de traditionele, Westerse christenheid en Bijbelwetenschap. Het is populair geschreven en dus gericht op een groot publiek en niet op een specifieke christelijke denominatie. Dat betekent dus dat niet heel erg diep ingegaan wordt op moeilijke onderwerpen. Toch biedt dit handboek veel informatie over de Bijbel, hoewel sommige belangrijke onderwerpen, die genoemd hadden moeten worden, zijn weggelaten. Bijvoorbeeld, het Nieuwe Maansfeest. Ook word geregeld het een en ander door elkaar gehaald. Het begrip ‘koosjer’ wordt bijvoorbeeld in verband gebracht met de voorschriften van Mozes (tweede millennium v. Chr.), terwijl dat begrip stamt van de rabbijnen (200 na Christus). Het boek heeft een compact formaat, maar dat heeft tot gevolg dat sommige teksten erg kleine letters hebben. Enkele gedateerde foto’s uit de eerste editie zijn gehandhaafd. Een aanrader.

Alexander, P. and D.
Bijbel handboek – Het beste boek naast de Bijbel
Vijfde, volledig herziene en uitgebreide editie
2017, Kok, Utrecht
816 pagina’s
€ 49,99
ISBN: 9789043529771