Bijbelstudies over Israëls hartland

0
244

Voor veel Joden en christenen is het officiële grondgebied van de Staat Israël het Bijbelse Land. Dat is echter amper zo. Voor de Israëlieten was het centrale bergland hun hartland. Daarom voltrokken zich daar ook de belangrijkste gebeurtenissen van hun geschiedenis. Toch ligt dit bergland tegenwoordig in ‘betwist gebied’, buiten Israëls officiële grens van 1967. Family7 heeft in samenwerking met Christenen voor Israël (CvI) een Bijbelstudieserie over ‘Judea & Samaria’ op Dvd uitgebracht. Hoe is dit gedaan?

Door Marco van Putten

Aanpak
Dolf van de Vegte, de Family7 gespreksleider, slaat samen met ds. Henk Poot (CvI) in Israëls hartland op verschillende rustige plaatsen de Bijbel open. Op drie Dvd’s staan 13 afleveringen. Centraal staat de oude route die de aartsvaders volgden door het centrale bergland van Israël. Omdat elke plek eigen verhalen heeft, worden ook die besproken. De studies staan niet los van de Here Jezus, Die opdracht gaf deze gebieden het Evangelie te brengen (Hnd 1:8). Verder ook de huidige situatie en de eindtijd. Nadruk ligt op Gods liefdesverhouding met Israël en het Beloofde Land.

De gesprekkenserie begint met een inleidende aflevering en sluit af met een evaluerende. De studies zijn goed te volgen omdat de bestudeerde Bijbelteksten in beeld worden getoond en het tempo niet te hoog is. Zelfs mensen met weinig Bijbelkennis kunnen het volgen. Elk gesprek wordt door Dolf afgerond met een les voor de kijker.

Aartsvadersroute
Bij het binnengaan van het Beloofde Land trok Abraham door het centrale bergland ervan. Deze route van noord naar zuid, van Samaria naar Judea, wordt in deze serie gevolgd. Er wordt dus vooral ingegaan op het boek Genesis.

Het centrale bergland is van strategisch belang. Dat blijkt alleen al uit het feit dat de belangrijkste Kanaänitische steden, Sichem, Jebus en Hebron, in dit gebied lagen. Maar ook vrijwel alle gebeurtenissen van Israëls geschiedenis vonden er plaats. Daar liggen dus ook de belangrijkste gedenkplaatsen, zoals Silo, waar de Ark van het Verbond c.370 jaar stond en Beth-El, waar Jakob zijn droom van Godswege kreeg. De belangrijkste personen uit het Oude Testament liggen er begraven, zoals Jozef bij Sichem, Rachel bij Bethlehem en de drie aartsvaders en hun vrouwen in Hebron.

Evaluatie
Deze Dvd’s zijn een mooie kennismaking met de Bijbelse betekenis van het hartland van het Beloofde Land. Echter, deze interessante (Bijbel)studies zijn niet onbevooroordeeld. Christenen voor Israël is christenzionistisch (herstel van de Joodse natie door menskracht staat centraal), wat Bijbelinterpretatie beïnvloed. Ook legt ds. Poot andere specifieke nadrukken. Hoewel de studies dicht bij de Bijbel blijven en hij aangeeft dat zijn kennis slechts beperkt is, leert hij consequent allegorische en speculatieve Joodse interpretaties, zoals de Hebreeuwse getals- en lettersymboliek. De studies bieden een goed vertrekpunt voor Bijbelkring en verdere studie. De gespreksleider voert ook diepe en rake punten op voor het persoonlijke geloofsleven. Het is jammer dat ondertiteling ontbreekt. Een aanrader.

Judea & Samaria
13 gesprekken met ds. Henk Poot
3 Dvd’s. 2017
Christenen voor Israël
Distributie: NEEMA Media B.V.
c.325 min.
€ 14,99
ISBN: 9789492189813