Boek van een advocaat

0
350

Bob Goff is een bekend advocaat in Amerika. Een aantal jaren terug schreef hij een boek, dat in 2016 in het Nederlands vertaald is. Het heeft als titel Liefde doet, de ondertitel luidt: zeg ja tegen het avontuur. Hij vertelt, dat hij alleen goede zaken wil verdedigen. Daarmee bedoelt hij: mensen die in nood zijn of slachtoffer van misstappen van anderen zijn. Dit is ook de rode draad in het boek.

Door Arjo Sonneveld

Inhoud
In het boek beschrijft Goff allerlei gebeurtenissen uit zijn leven. Hij begint in zijn jeugd. Hij ontmoet een vriend, die hem op het spoor van geloof en vertrouwen zet. Hij vertelt van zijn onhandigheid met meisjes in zijn jeugd en ook hoe onhandig hij omging met haar die later zijn vrouw zou worden. Er is ook een hoofdstuk over een ongeluk met zijn Jeep. Op deze wijze laat Goff gebeurtenissen uit zijn leven de revue passeren. Je zou het in die zin een autobiografie kunnen noemen. Hij doet dit met de nodige humor. In elk hoofdstuk verbindt hij er een les aan voor ons geestelijk leven. Hij laat zien, dat God ons leven leidt en dat Hij dat doet tot in de kleinste onderdelen van ons bestaan. Met name zijn jeugdervaring heeft Goff erbij stil gezet, dat liefde onze drijfveer in het leven moet zijn. De Here Jezus is daarbij zijn grote voorbeeld. Wie uit Zijn liefde leeft, doet liefde. Dat is de hoofdlijn van het boek, met dien verstande, dat hij dit niet vertelt aan de hand van Bijbelse geschiedenissen, maar aan de hand van voorvallen uit zijn eigen levensgeschiedenis. Hoe Goff in het leven staat, blijkt ook hieruit, dat de revenuen van dit boek ten goede komen aan de door hem opgerichte organisatie Love does.

Evaluatie
Een enkele maal heeft Goff een populair taalgebruik wat bij mij storend overkwam. Zo noemt hij Jezus een keer een verbazingwekkende kerel. Dat is mij net te plat. Verder valt me op, dat Goff hoog opgeeft van vertrouwen, met name van het vertrouwen van andere mensen. Voortdurend brengt hij ons onder de aandacht, dat we het goede over de ander moeten denken en het goede voor de ander doen. Met enige regelmaat vroeg ik me af of Goff hierin niet te argeloos is. Op dit punt vroeg ik me ook af in hoeverre Jezus’ opdracht om zonden bij de naam te noemen wel genoeg aan de orde komt (vergelijk Lukas 17 vers 3). Verder valt op, dat Goff zichzelf een zeer succesvol mens vindt. Heeft hij een vriend met een grap te pakken genomen, hij weet te voorkomen dat hij teruggepakt wordt, omdat hij, zo zegt hij, advocaat is. Dit soort opmerkingen maakt het boek nogal egocentrisch. Het boek staat vol met voorbeelden hoe je goed kunt doen. Dat is aardig, maar ik zou het geen geestelijke lessen durven noemen. Het boek is meer een roman over zijn eigen leven, met zo nu en dan een geestelijk uitstapje met lijnen naar een Bijbelse geschiedenis. Uiteindelijk gaat het toch om de avonturen van Bob Goff. Het is voor mij maar zeer de vraag of zijn avonturen lessen voor ons moeten zijn. Ik leg liever mijn oor te luisteren bij Hebreeën 11, waar aan de hand van menige Bijbelse geschiedenis God ons de weg wijst voor geloof en leven en waarbij ook dieptepunten reliëf krijgen.

Bob Goff
Liefde doet
Uitgave: Triple Boeken, Aalten, 2016
Paperback
253 pagina’s
ISBN: 9789082546101
Prijs € 17,95