Christelijke kijk op Bijbelse plaatsen

0
178

Gelovigen die wel eens in Israël zijn geweest kennen het effect dat een Bijbelse plaats in dat land op hun begrip van de Bijbel kan hebben. Hoe betekenisvol die plaatsen kunnen zijn blijkt als duidelijk wordt dat er soms meerdere Bijbelse gebeurtenissen in verschillende tijden hebben plaatsgehad. Die staan ook nog wel eens met elkaar in verband. In het boekje ‘Hoogtepunten in het Heilige Land’ laat ds. Van Loon dat zien voor enkele belangrijkste plaatsen daar. Hoe is dat gedaan?

Door Marco van Putten

Steden en natuurgebieden
Van Loon (Hervormd predikant PKN uit Rotterdam) neemt de lezer mee naar de plaatsen die een grote rol spelen in de Bijbel. Hij behandelt die in twaalf hoofdstukken die een kerkelijk jaar volgen; vijf voor en zeven na Kerst. Een website geeft verdere info.

Dat betekent echter niet dat er evenzoveel Bijbelse woonplaatsen zijn behandeld. Drie hoofdstukken gaan over plaatsen in Jeruzalem (staat centraal in dit boekje) en drie over natuurgebieden. Twee lange hoofdstukken gaan over Jericho en de Jordaan (H6 & 8), maar aan Caesarea Maritima en Caesarea Filippi (Banias) wordt maar een hoofdstuk besteed. Netto dus acht woonplaatsen.

Voorin het boekje staan twee kaartjes van het Land Israël en Jeruzalems Oude Stad. Op de achterkant van het boekje staat een geografisch kaartje van het Land, waarop de locaties van de elf plaatsen staan. Elk hoofdstuk heeft een bijzondere foto van de plaats en wordt afgesloten met een aantal vragen.

Christelijke insteek
Het valt op dat de plaatsen in dit boekje alleen in het noorden en midden van het Beloofde Land zijn gekozen. Dat is niet toevallig, maar staat in verband met de focus op de Here Jezus. Van elke plaats wordt naast de geografie, de algemene en Oud-Testamentische geschiedenis vooral de betekenis in het licht van de Evangeliën belicht. De HSV is gebruikt. Ook wordt soms ingegaan op de recentere geschiedenis. Het boekje heeft dus een sterk ‘christelijke’ stempel, maar dan in een radicale versie. Dat is opmerkelijk voor een stadsdominee.

Evaluatie
Dit is een leuk boekje met een belangrijk thema, dat een terechte interesse wekt voor het Land Israël. Het is wel jammer dat het een traditioneel christelijke insteek heeft. Natuurlijk was dit te verwachten. De auteur is een dominee. Maar deze insteek heeft duidelijk de keuze voor de plaatsen bepaald, waardoor belangrijke plaatsen voor Israël, zoals Tiberias, Hebron en Beersjevah, onbesproken blijven. Dat moet ongunstig zijn voor het volledig begrijpen van de Here Jezus.

Het is ook vreemd, want het Land is van Israël en niet van de christenheid. Dit boekje is goed geschikt voor Bijbelkringen, maar ook voor hen die zich voorbereiden op een reis naar het Land. Van Loon noemt zijn plaatsbeschrijvingen Bijbelstudies, maar daarvoor zijn de hoofdstukken te ‘licht’. Dat geeft hijzelf ook toe. Hoewel het boekje dun is kan niet gezocht worden. Een register ontbreekt. Toch een aanrader.

R. van Loon
Hoogtepunten in het Heilige Land
Bijbelstudies over plaatsen in Israël
2016, Boekencentrum, Zoetermeer
112 pagina’s
€ 12,50
ISBN: 9789023971160