Christenen in Smyrna tijdens de tweede eeuw

0
104

De tweede eeuw was een belangrijke periode voor de jonge christenheid. Het was ook een tijd waarin ze te maken had met allerlei problemen, zoals slavernij en vervolgingen. In de regio Klein-Azië bevonden zich, op de regio Syrië na, de meeste christenen. In de havenstad Smyrna aan de Anatolische westkust was Polycarpus bisschop (c.63-c.158). Hij heeft een geschrift nagelaten en was de leraar van de kerkvader Irenaeus. Polycarpus zou zelf discipel zijn geweest van de apostel Johannes. De film Polycarp laat de laatste jaren uit zijn leven zien en dat van de christenen in die stad, gezien door de ogen van een meisje.

Slavernij en vervolgingen
Niet-Joodse christenen waren veelal slaven. Zij vonden in het nieuwe geloof hoop in hun gebondenheid. Maar als christenen, vaak door God geleid, hen vrijheid gaven en soms zelfs in hun gezin adopteerden, dan zagen ze dat als Gods genade. In de film overkomt dit ook een jonge slavin genaamd Anna. In dat gezin woont ook Polycarpus en zo leert zij over de nieuwe godsdienst. Uiteindelijk kiest ze zelf ook voor God.
Maar dan legt het Romeinse rijk alle inwoners van de steden op om de keizer te vereren als god. De proconsul laat Polycarpus weten dat de christenen in Smyrna daarvan niet uitgezonderd zijn, maar openlijk zullen moeten offeren aan Caesar. Hoe kunnen de christenen deze wet ontlopen? Wat gebeurt er als Anna de proconsul zegt dat hij God moet vereren? Deze film laat ook zien dat de tweede eeuw gekenmerkt wordt door martelaarschappen en groot verdriet onder de christenen.

Polycarpus
Over Polycarpus bestaat verschil van mening, zoals de datering. Toch is de keuze in deze film om zijn dood na het midden van de tweede eeuw te plaatsen een aannemelijke keuze. Hij wordt ook geportretteerd als een man die, net als Johannes, zijn leraar, de liefde onder de gelovigen centraal stelt. Ondanks de problemen die ze hebben, zoals de vele medegelovigen die in de arena sterven door wilde beesten. Polycarpus wordt neergezet als een kopiist van Bijbelboeken en schrijver van geloofsbrieven. Ook wordt getoond dat hij contacten heeft met christenen in andere steden, zoals met Efeze, waar zijn leraar Johannes bisschop was.

Evaluatie
Een historisch drama verfilmen is altijd lastig. Zeker een Bijbelse film, omdat het weergeven van keuzes over de interpretatie van de Bijbelse geschiedenis op gevoeligheden kan stuiten. Deze film, waarin het Evangelie en het dagelijkse leven van christenen centraal staat, is een aannemelijke verfilming. De decoren zijn niet zo overtuigend, maar wie zich richt op de acteurs zal ontdekken dat zij heel overtuigend spelen. Ook de kleding en de landschappen stemmen overeen met de tijd waarin deze geschiedenis speelt. Erg professioneel is de filmmuziek en ook allerlei details, zoals de filmtechnieken. Dit verklaart de prijzen die de film ontving. Deze film zal jong en oud aanspreken en meerdere keren bekeken worden. Een aanrader.

Polycarp
2016, BBI, Vision films
distributie: NEEMA Media B.V.
c.90 min.
€ 10,00
ISBN: 8717185538144