De Bijbel in vogelvlucht

0
25

De Bijbel is de belangrijkste boekenverzameling die er is. Maar wie weet hoe de Bijbel is ontstaan, waar die boeken over gaan en wat de Bijbelse concepten, zoals Torah of profetie, betekenen? Ook is het de vraag hoe met de Bijbel omgegaan moet worden. In het boek ‘De Bijbel voor iedereen’ wordt dat allemaal kort uitgelegd. Hoe is dat gedaan?

Door Marco van Putten

Aanpak
In vier delen met in totaal 16 hoofdstukken wordt wat ‘de Bijbel’ is in vogelvlucht beschreven. Elk deel begint met een lijst boeken die de lezer erbij kan gebruiken. In het eerste deel staat het ontstaan en geschiedenis van de Bijbel centraal. Het tweede en derde deel behandelen respectievelijk het Oude Testament (OT) beschreven door Siebesma en het Nieuwe (NT) beschreven door Romkes. Bijbelboeken worden op enigszins vaste wijze behandeld. In het laatste deel wordt aandacht geschonken aan de manier waarop met de Bijbel omgegaan moet worden en hoe het niet moet. Vier iconen geven speciale uitleg bij de tekst, namelijk voor een voorbeeld, een Bijbeltekst, extra informatie of een hint voor verder lezen. Achterin het boek is een afkortingenlijst van de Bijbelboeken gegeven, een begrippenlijst, die gelijk als register dienst doet, en een lijst van maten, gewichten en betaalmiddelen uit Bijbelse tijden.

Bijbel in een notendop
Dit is niet alleen een nuttig studieboek, maar ook een handig naslagwerk. Maar dit is geen moeilijk boek. Ook is het goed toegankelijk en geeft samengevat weer waar het in de Bijbel over gaat. Wie dit boek heeft gelezen begrijpt in hoofdlijnen waar het met ‘de Bijbel’ over gaat, zonder de Bijbel te hebben gelezen. Het is bedoeld als hulp bij Bijbellezen, maar zou niet gericht zijn op een bepaalde theologie, zoals dogma’s of geloofsbelijdenis.

Karakteristieken
Het boek vertolkt de Westerse protestantse traditie, die suggereert dat het OT zich zou concentreren op Israël en het NT op de Here Jezus. Opvallend is dat het NT met een gelijke hoeveelheid pagina’s aandacht krijgt als het OT. In de Bijbel is de verhouding echter 3:2. Benadrukt wordt dat de Bijbelse tijd anders was dan de onze. Moeilijke en gevoelige onderwerpen worden midden-orthodox (minstens niet-liberaal) uitgelegd; de Bijbel zou een ideaal tonen. Dat betekent niet dat daarmee alle vragen zijn beantwoord.

Evaluatie
Dit is een heel nuttig boek, maar tegen de bewering van de auteurs in niet vrij van traditionele theologie. Dat is jammer, want daardoor verliest het boek neutraliteit wat de toepasbaarheid in de christenheid beperkt. Ook is het daardoor niet voldoende onbevangen, terwijl de titel ‘De Bijbel voor iedereen’ anders suggereert. Elke traditie is echter tijdsgeboden, inperkend, beperkt en niet foutloos, zoals blijkt. Opmerkelijk is de keuze om de Nieuwe Bijbelvertaling te gebruiken, waarvan de schrijvers zelf aangeven dat die (te) ver af staat van de grondtekst. Ook zijn niet alle moeilijke termen verklaard, ondanks dat het boek een Begrippenlijst heeft. Al met al toch een aanrader.

Romkes, A., P. Siebesma
De Bijbel voor iedereen
2017, Boekencentrum, Zoetermeer
C. 240 pagina’s
€19,99
ISBN: 9789023971528