De Samoerai van Shusaku Endo

0
116

Met de Samoerai wordt de eenvoudige lansier Hasekura Rokuemon bedoeld. Hij woont met zijn familie in het schrale moerasland en denkt verder niet na over de wereld. Zijn oom herinnert hem steeds aan het vruchtbare land waar de familie eens woonde en die ze bij een herverdeling zijn kwijtgeraakt. Oom hoopt dat land ooit terug te krijgen.

Door Conny Vos
Klik hier om dit boek te bestellen!

Op een dag wordt de Samoerai gezegd dat hij als gezant mee moet varen op een groot schip naar Nueva Espana. Als de missie slaagt, krijgt hij misschien het vruchtbare land terug. Gehoorzaam doet de Samoerai wat hem is gezegd. Samen met drie andere gezanten, hun dienaren en missionaris Valesco van de Orde der Fransicanen varen ze met een speciaal gebouwd galjoen de Grote Oceaan over. De Spaanse pater Velasco reist mee als tolk.

De bedoeling van de missie is om directe handelsbetrekkingen aan te gaan met Nueva Espana in ruil voor de vrijheid om het christendom te verspreiden. Velasco heeft de hoogmoedige ambitie bisschop van Japan te worden. Zijn vurige wens is het christendom naar Japan te brengen. Na jaren in Japan gewoond te hebben, kent hij de aard van de Japanners en daar weet hij handig gebruik van te maken. “Missiewerk is net diplomatie”, vindt hij, “In het missiewerk moet men net als in de diplomatie zijn toevlucht nemen tot listen en uitvluchten; soms dreigen, soms compromissen sluiten – en als dergelijke methoden de verbreiding van Gods woord dienen, dan beschouw ik ze niet als verachtelijk of walgelijk.”

Na een zware reis vol ontberingen komen ze aan in Mexico. Helaas bereiken ze daar weinig en reizen ze door naar de Paus in Rome. Wanneer ze na jaren terugkeren blijkt er veel verandert in het Japan dat ze achterlieten.

Het verhaal van de Samoerai speelt zich af aan het begin van de zeventiende eeuw en is gebaseerd op waargebeurde historische gebeurtenissen. Samoerai Hasekura Rokuenon leefde van 1571-1622 en vertrok in oktober 1613 op een schip naar Mexico. Pater Velasco is geïnspireerd op het leven van pater Luis Sotela. Hij werd geboren in 1574 en eindigde in 1624 op de brandstapel. Door de ogen van de twee hoofdpersonen Rokuemon en Velasco leert de lezer meer over de cultuur en de inwoners van Japan. Over de hiërarchie, de kracht van familie en daardoor de harde grond voor het christendom.

Ook gaat de lezer de vurige ambitie begrijpen van Pater Velasco. Evenals Rokuemon maakt hij een karakterverandering door. De reis heeft hen beiden veranderd en vooral bij Rokuemon botst die verandering met de realiteit waarin hij leeft. Het verhaal wordt gedeeltelijk vanuit Velasco’s perspectief verteld. Hij beschrijft meer zijn interne stormen en de politieke verwikkelingen, terwijl de gedeelten over de Samoerai vaker de omgeving beschrijven. Met zijn woorden weet de schrijver treffende beelden te schetsen. De Samoerai is een boek over twee uiteenlopende culturen, over manieren van geloven, over het leven en over de dood.
De Japanse Shusaku Endo behoorde tot de Katholieke minderheid in zijn land. Hij leefde van 1923 tot 1996. Het boek De Samoerai verscheen eerder in 1980. In april 2018 besloot uitgeverij Kok het opnieuw op de markt te brengen. Het boek werd vanuit het Engels vertaald door Bartho Kriek. Andere boeken van Shasuka Endo zijn De Stilte en Diepe rivier.