Een evangelische boodschap revisited

0
97

Het woord ‘heerlijkheid’ wordt verschillend vertaald en begrepen. Zo is het Hebreeuwse zelfstandige naamwoord kavod vertaald als ‘eer’, ‘luister’, ‘rijkdom’, ‘faam’ en ‘achting’, maar ook als ‘heerlijkheid’ en ‘glorie’. Heerlijkheid betekent ‘domein van een bezitter’ en dat doet denken aan macht, rijkdom en eer. Glorie daarentegen doet denken aan de verschijning van een persoon in schoonheid, pracht, schittering en autoriteit. In de Bijbel staat dit vaak in verband met God en de vrees voor Hem. Mozes vraagt God om Zijn glorie te tonen (Ex 33:18). Arie Jongebreur heeft Gods heerlijkheid in een boekje uitgewerkt.


Verschillende vormen van heerlijkheid
Jongebreur opent zijn boekje door erop te wijzen dat ‘heerlijkheid’ in de Bijbel niet alleen toegepast wordt op God, maar bijvoorbeeld ook op mensen en andere schepselen. Zo wordt de heerlijkheid van koningen genoemd. Maar ook van satan, hoewel geweld volgens Jongebreur niet past bij heerlijkheid. Jongebreur heeft ook aandacht voor de heerlijkheid van Israël, maar wijst er nadrukkelijk op dat zij een andere plaats bij God hebben dan de christenen. Vanaf het begin van het boekje wordt steeds meer duidelijk dat het Jongebreur eigenlijk alleen om de heerlijkheid van de Here Jezus gaat. Naar de klassiek evangelische boodschap zou de Here Jezus alles zijn, zoals Gods wijsheid, de Schepper, de Voleinder van het geloof en dus ook de heerlijkheid Gods. Alleen die heerlijkheid is eeuwig, omdat God eeuwig is. Alle andere vormen van heerlijkheid zijn tijdelijk en beperkt.

Dogmatische onderwerpen
Het boekje volgt geleidelijk steeds nadrukkelijker de dogmatische lijn van de Bedelingentheorie (Dispensationalisme) met de gebruikelijke karakteristiek van het indelen van Gods toekomstige heilsplan in vaste stappen en het centraal stellen van de gemeente (ecclesiocentrisme) en de eindtijd (eschatocentrisme). Het gevolg is echter dat het hoofdonderwerp ‘de Heerlijkheid van de Heere’ steeds meer op de achtergrond raakt en uiteindelijk ondergesneeuwd raakt.

Evaluatie
Het is opvallend dat soms in een dun boekje meer wezenlijke dingen staan, dan in dikke academische boeken. Alleen is het dan wel belangrijk dat de wezenlijke dingen zich ook beperken tot het onderwerp en dat de titel de lading dekt. Dit boekje leert echter dogma’s aangedreven vanuit christocentrisme. Dat is jammer, want dat overstemt het interessante onderwerp van (Gods) ‘heerlijkheid’. Het gevolg is wel dat dit logischerwijs ten koste gaat van wat anders. In dit boekje moet vooral Israël het ontgelden. De christenheid zou daarvan te veel hebben overgenomen. Ernstiger is dat aan de heerlijkheid van de Heilige Geest, De Plaatsvervanger van de Here Jezus, niet de nodige aandacht is gegeven. Diens heerlijkheid had niet mogen ontbreken. Jongebreur stelt zelfs dat het na de Here Jezus “weer donker [is] geworden” (p.29). Ondanks dat pas daarna het Nieuwe Testament ontstond. Maar hij acht veel in de twee Testamenten alleen voor Israël bedoeld. In dit boekje ontbreekt ook informatie over wie Jongebreur is en een index.

Jongebreur A.
De heerlijkheid van de Heere
Gods Woord geeft antwoord
Het Morgenrood, Wijk bij Duurstede, 2016
Uitgeverij Everread
c. 60 pagina’s
€ 5,50
ISBN: 9789066943865