Een moeder ziet haar Zoon Verlosser worden

0
102

In de Bijbel staan mannen centraal, maar er zijn heilsgeschiedenissen waarin vrouwen een belangrijke rol en soms zelfs een sleutelrol hebben. Omdat God wilde dat de mens verlost werd vanuit de mens zelf (Rm 5:15; 8:3), komt Gods verlossing ook op menselijke wijze. Door de geloofsafval van de eerste mens Adam kreeg de mens te maken met de dood (Gn 2:17; Rm 5:12). Sindsdien komt nieuw leven voort via een vrouw (Gn 3:16). Daarom is de Nieuwe Mens, de Here Jezus, ook geboren uit een vrouw. De nieuwe DVD ‘My Son, My Savior’ laat zien hoe moeilijk dit toen allemaal te begrijpen was. Juist voor die vrouw die God daartoe koos; Maria (Hebr. Mirjam), de moeder van de Here Jezus.

Dat God Maria en Jozef koos is een gunstig getuigenis. Een aantal concrete feiten die dat bevestigen staan in de Bijbel. Bijvoorbeeld Maria’s omgeving. Ze heeft priesterlijke verwanten (Gr suggenis; Lc 1:5, 36). Ze was dus bekend met de strikte godsdienstige regels van een priesterhuishouden, want ze verbleef ongeveer drie maanden in die omstandigheden (Lc 1:56). Jozef en Maria hadden zelf ook een bijzondere vroomheid (Mt 1:19, 24; Lc 1:38, 46-55). Maria had een zekere wijsheid (Lc 2:19, 51). Iemand die zwanger wordt door de Heilige Geest zou arrogant en hooghartig kunnen worden, maar daarover staat niets in de Bijbel. Daartoe zou ook weinig reden zijn, want de Zoon die ze kreeg bleek al gauw een heel andere Zoon te zijn dan Jozef en Mirjam zich hadden voorgesteld. Hij was geroepen tot Bijbelleraar (Lc 2:46-49) en tot profeet (Mt 13:57), die de uiteindelijk de marteldood zou ondergaan. Jozef en Maria blijken dit niet goed te volgen (Lc 2:50), ondanks de vele profetieën die over Hem waren uitgesproken toen Hij nog een kind was. Hij bracht hun eerder zorg en verdriet dan eer (Lc 2:35). In het gezin was Hij een buitenbeentje (Jh 7:5). Er was dus weinig reden om opgeblazen te zijn over wat God aan hen deed. Toch heeft de Here Jezus getracht het leed van zijn moeder enigszins te verzachten (Jh 19:26). Dat bewijst dat de band van moeder en Zoon hecht was. Deze film, die ook is opgenomen in de DVD-box ‘Vrouwen uit de Bijbel’, laat zien hoe Maria uiteindelijk ging inzien dat haar Zoon de Verlosser van Israël is.

Evaluatie
Deze film probeert realistisch de Evangeliën samen te vatten met verantwoorde romantisering. Daartoe is gekozen is om de Here Jezus centraal te stellen en niet één van zijn ouders. Zo ontstaat het beeld dat ‘het hun overkomt’. Dat doet recht aan de Bijbel. De Here Jezus is wel geboren uit een vrouw, maar niet door een mens, maar uit de hemel voortgekomen (1 Kor 15:47). Maria’s specifieke bijdrage aan Hem is dus uiterst beperkt. Haar als goddelijke persoon aanbidden is afgoderij. Dit is een inspirerende film.

My Son, My Savior. Maria, de moeder van Jezus
2016, Neema Media B.V.
c.65 min
€ 4,99
ISBN: 9789492189462
Met Nederlandse ondertitels