Eeuwigheid kent geen tijd

0
121

Remko Jorritsma gaf een gedichtenbundel uit. Op het schutblad van deze bundel geeft hij aan, dat hij in 30 jaar tijd, tussen de bedrijven door, een groot aantal gedichten schreef naar aanleiding van allerlei gelegenheden. Hij spreekt hierbij de hoop uit dat zijn lezers door het lezen van zijn (zoals hij dat noemt) rijmerij een leukere dag mogen hebben. Aan het slot van de bundel vermeldt hij dat de opbrengsten van de verkoop van deze bundel ten goede komen aan de bediening van mfCare. Wat biedt deze bundel?

Door Arjo Sonneveld

Algemeen
De bundel biedt lange en korte gedichten. De meeste gedichten zijn niet gedicht volgens de klassieke dichtvormen, maar vormen één lap tekst, die in rijmvorm staat. Sommige gedichten hebben een duidelijke structuur, andere niet. Bij de meeste gedichten treffen we de afbeelding van een vogel aan.

Inhoudelijk
Een aantal gedichten brengt verslaving onder woorden. Dit blijkt een autobiografisch element. Ditzelfde geldt voor het gedicht: “Weg met Hem!”. In dit gedicht schrijft hij: “ook ik als evangelist en van opvanghuis een oprichter / werd afgeschilderd als smerige oplichter”.
In enkele gedichten kritiseert Jorritsma onze maatschappelijke gewoonten. In het gedicht “Make up” dicht hij:
“waarom zou je vandaag jezelf niet eens wagen?
van al die make up word je alleen maar tureluur
zoals God je maakte ben je mooi, goed en puur!”.

Een zelfde kritische toon is waar te nemen in het gedicht “Computer”. In dit gedicht geeft hij aan, dat het niet gaat om al onze gigabytes, maar om het leven uit God. In het gedicht “Voor sommigen zijn het plagen” geeft hij aan dat het niet gaat om uiterlijkheden die ons als mens maken, maar dat het gaat om karakter (door hem inhoud genoemd).

In het gedicht “Zekerheid” treffen we woorden over schulden bij Aegon aan, waarbij Jorritsma noteert, dat alleen de vreze des Heren dagen verzilvert.  Het gedicht “Pasen” begint met de vraag: viert u hazen of Pasen?

De bundel eindigt met het gedicht, dat zijn vrouw Evelina jarig is en haar autobiografie presenteert. Wanneer je de bladzijde omslaat tref je vervolgens aan hoe dit boek te bestellen is.

Evaluatie
Deze bundel geeft een aantal gedichten met daarin doordenkertjes. Soms vinden we mooie alliteraties of treffende woordspelingen. Een gedicht aan de hand van het Bijbelboek Prediker geeft zijn taalvaardigheid aan. Daarin onder andere de zin: predikende predikte prediker.

De bundel roept een aantal vragen op. De gedichten vormen een samenraapsel van allerlei gedachten en invallen van de auteur. Hij springt qua onderwerp van de hak op de tak. Wat brengt deze gedichten samen in één bundel? En ook: in hoeverre past het om in een gedicht anderen met wie hij een zakelijk geschil heeft (gehad) neer te zetten als jaloerse farizeeërs die karaktermoord plegen? Ditzelfde geldt voor het slotgedicht. In hoeverre is het passend om in een dichtbundel al dichtend reclame te maken voor de autobiografie van zijn echtgenote? Wellicht laat deze bundel zich het beste karakteriseren als persoonlijke rijmerij, zoals de auteur ook zelf aangeeft aan het begin van zijn bundel.


Eeuwigheid kent geen tijd
Remko Jorritsma
Crystall Books, 2016
52 pagina’s (paperback)
ISBN 9789082464115
Prijs € 8,00