Er is Hoop

0
167

Iedereen heeft een gave, en die van Billy Graham is om mensen het evangelie uit te leggen. Hij heeft dat decennia lang gedaan en in dit boek doet hij het nog eens dunnetjes over.

Tekst: Rineke Peterson

Vol vuur vertelt hij over onze zondige staat, het offer en de opstanding van Jezus, en over onze redding die daaruit voortvloeit. In dit boek vertelt hij ook uitgebreid hoe beroemde mensen door de eeuwen heen over Jezus dachten en schreven. En hoe het onmogelijk is om niet te geloven dat Jezus echt hier op aarde geleefd heeft, aangezien er meer getuigenverslagen over het leven van Jezus zijn dan over bijvoorbeeld Socrates, van wie iedereen klakkeloos aanneemt dat hij bestaan heeft. Als je dit boek gelezen hebt, dan kun je bijna niet anders dan het offer van Jezus aannemen.

Wat ik me tijdens het lezen van dit boek wel afvroeg was wat nu eigenlijk de doelgroep van het boek is. Graham zegt bijvoorbeeld dat de Bijbel ons allen zondaars noemt. Dat gaat op voor ongelovigen. Gelovigen zijn heiligen. Ook roept hij op om je te bekeren en het offer van Jezus aan te nemen. Dat is ook nodig voor ongelovigen, maar voor gelovigen niet meer. Hieruit maakte ik op dat het boek geschreven is voor ongelovigen. Maar het taalgebruik vond ik wat tale Kanaäns.

Ik vraag me af of een ongelovige begrijpt wat er wordt bedoeld met dat je met je zonden naar het kruis moet gaan. Ik denk dat dit boek het meest past bij mensen die misschien al jarenlang naar de kerk gaan, maar eigenlijk nooit echt een keuze voor Jezus hebben gemaakt. Ook is het leuk om te lezen als je wel christen bent, om je nog eens meer te beseffen wat je ontvangen hebt. Met dit boek krijg je handvatten om het evangelie aan anderen uit te leggen.

Uitgeverij Gideon
ISBN 978-90-5999-061-6
Prijs: € 17,50