Gezegend leven

0
146

Robert Morris schreef een boek over het geven van tienden, met als titel: Gezegend leven, en als ondertitel: ontdek wat vrijgevigheid met je doet. Wat is de hoofdlijn van zijn betoog? En waar leidt dat toe?

Door Arjo Sonneveld

Algemeen
Het boek begint met een ervaringsverhaal, waarbij de schrijver en anderen die hij ontmoet diverse malen rechtstreeks de stem van God horen om iets weg te geven. Daarna gaat hij zijn verhaal uitwerken.

Inhoudelijk
De schrijver betoogt dat het geven van tienden een eeuwigdurend principe is, waarbij hij verwijst naar Maleachi 3 vers 6. Hij wijst erop, dat we niet alleen tienden hebben te geven, maar ook heffingen hebben te betalen (Mal. 3, 8). Ook op grond van Mattheüs 5 vers 20 concludeert hij dat je meer moet geven dan de 10%, omdat je gerechtigheid groter dient te zijn dan die van de Schriftgeleerden en Farizeeën. Hij wijst erop, dat onderzoeken uitwijzen dat christenen gemiddeld 1,8% van hun inkomen weggeven.

Morris noemt het geven van tienden geen wet, maar zegt dat het leven geeft. Intussen is hij zeer stellig. Zo zegt hij bijvoorbeeld: “Als ik mijn tienden geef, word ik gezegend; als ik dit niet doe, word ik vervloekt”. En: “Hoe meer je geeft, hoe meer je gezegend wordt”.

Hij bewijst dit met gebeurtenissen in zijn eigen leven. In het boek worden veel auto’s weggegeven. Morris meldt, dat hij in 18 maanden tijd 9 auto’s heeft weggegeven en dat de teller inmiddels op 14 staat. Hij krijgt altijd meer terug dan hij weggeeft. Ook meldt hij het verhaal van een student, die begint met het weggeven van één pinda en aan het einde van zijn studie het collegegeld voor tien studenten betaalt.

Evaluatie
Dit boek is vooral een materialistisch boek. Het laatste hoofdstuk heeft dan ook de veelzeggende titel: gegarandeerde financiële resultaten. De auteur vermeldt er ook nog bij dat hij deze woorden bewust heeft gekozen. Hij gaat uit van succes en welvaart. Dit is in strijd met het Bijbels getuigenis, waarin ook de gelovige met tegenslagen en soms ook armoede in aanraking komt. De Bijbel verkondigt juist dat God in tegenslagen nabij is, niet met geld en goed, maar met Zichzelf.
Veel vragen roept het rechtstreeks horen van de stem van God op. Een opmerkelijke zin in dit boek is: “De Heer zei: Zoon, Ik spreek nooit tot jou door middel van schuldgevoel of veroordeling”. Deze zin is rechtstreeks in strijd met het Bijbels getuigenis over zonde en oordeel. Morris lijkt meer zijn eigen stem te horen dan de stem van God. Ofwel: hij geeft eigen gedachten uit voor de wil van God. Dat is ronduit zorgelijk.

Een andere stelling van Morris is deze: hoe meer geld er voor de kerk gegeven wordt, hoe meer zielen er gered worden. Immers kan de kerk met het geld meer werkers aanstellen om het evangelie uit te dragen. Ik concludeer dat Morris hier voorbij gaat aan de taak die ieder gelovige heeft om een lichtend licht en zoutend zout te zijn.

De boodschap van Jezus’ gelijkenis over de rijke man en de arme Lazarus kom je in dit boek niet tegen. Ook de bede om Gods genade zoals die van de tollenaar in de tempel ontbreekt in dit boek. Het evangelie is in dit boek tot een welvaartsevangelie geworden.

Robert Morris
Gezegend leven
Groeneveld & Partners, Doesburg, 2016
201 pagina’s, gebonden
ISBN 9789082370447
Prijs € 9,90
E-book € 7,99