God heeft ingegrepen en zal dat weer doen

0
120

In de Bijbel heeft het begrip de ‘dag van de Heer’ een centrale plaats. Het staat voor het ingrijpen van God in de mensenwereld. Dat is al vaak gebeurd in de geschiedenis. Er zijn dus vele ‘dagen van de Heer’. In de Bijbel staan ook profetieën over een finale ‘Dag van de Heer’; het is het eindpunt van Gods heilsplan. Het is dus niet vreemd dat er over dit begrip nogal uiteenlopend is geprofeteerd. Twee markante profeten zijn Joël en Habakuk. Over hen gaat het Bijbelstudieboekje ‘Leven bij de Dag’ van ds. J.J. ten Brinke. Hoe behandelt hij deze profeten?

Door Marco van Putten
Klik hier om dit boek te bestellen!

Opbouw
Het Bijbelstudieboekje bestaat uit acht studies; vijf over Joël en drie over Habakuk. Over beide profeten is een korte inleiding gegeven. De studies zijn vooral uitleg van verzen of groepen verzen. Daarbij gaat Ten Brinke soms best diep op de tekst(kritiek) in. Elk hoofdstuk heeft een vaste opbouw. Een introductie, uitleg, gespreksvragen voor Bijbelkringen, een ‘relevant’ stukje uit de belijdenisgeschriften (de Drie Formulieren) en liedsuggesties. Dat geeft de indruk dat met dit boekje vooral een kerkelijk nut is beoogd en wel in de PKN. Het boekje verschijnt in een nieuwe Bijbelstudiereeks genaamd Artios.

Twee profeten
De beide profeten Joël en Habakuk hebben meer gemeen dan alleen profeteren over het ingrijpen van God. Beiden hebben een obscure achtergrond, zijn mede daardoor moeilijk precies te dateren en zien hun volk Israël geconfronteerd met ernstig geestelijk verval, waardoor God Zich genoodzaakt ziet in te grijpen. God heeft het als waarschuwing gestraft, maar omdat ze niet luisteren, zal Hij een verschrikkelijk buitenlands leger naar Israël zenden. Die zal het Land verwoesten en het volk verdrukken, wegzenden en misbruiken. Maar als Israël zich bekeert, dan ontfermt God Zich weer over hen. Dat betekent niet slechts een herstel van Israël, maar ook een grondige afstraffing van de natiën omdat ze te ver zijn gegaan. Zoals de meeste Bijbelse profetieën zijn ook deze deels vervuld en deels onvervuld.

Evaluatie
Dit boekje geeft een stevige kennismaking met de Israëlitische profeten Joël (Hebr Jo‘El) en Habakuk (Hebr Chavakoek). Ten Brinke ziet bij de profeten echter bovenal verwachting voor een hoopvol christelijk leven. Hij duidt de profetieën onterecht christocentrisch. Ze zijn te ‘christelijk’ relevant gemaakt. De beide profeten hebben namelijk een sterk nationalistische boodschap. Hun profetieën gaan over het herstel van Israël en de gerechte bestraffing van de natiën die Israël hebben verdrukt. Dat centrale element had breed uitgewerkt moeten worden. Maar dit is ook lastig over te brengen op de leden van een traditionele kerk, die amper een ontwikkelde Israël-visie gebaseerd op de Bijbel heeft. Maar daardoor wordt aan deze profeten geen recht gedaan en dus ook niet aan de historisch juiste interpretatie van de Bijbel. Ook had de sterke overeenkomst tussen de profetieën van de twee Bijbelboeken veel meer getoond moeten worden. Een aanrader.

Brinke, J.J. ten
Leven bij de Dag. Bijbelstudies uit Joël en Habakuk
2018, Groen, Heerenveen
80 pagina’s
€9,95
ISBN: 9789088971952