God’s not dead

0
94

Bewijzen dat God bestaat is lastig. God is geen schepsel maar Geest. In de Bijbel staat dat de mens van nature geestelijk blind is. Toch wil God gekend worden. Hij openbaart Zichzelf aan de mens. De wetenschap, de religie van de Westerse cultuur, wil echter aantoonbaar of overtuigend bewijs. Een hoogleraar filosofie, Radisson, houdt de eerstejaars universiteitsstudenten voor dat God niet bestaat en dus niet bewezen kan worden. Veel grote atheïstische geleerden, zoals Stephen Hawking, hebben dat ook gezegd. Radisson draagt zijn studenten op om een verklaring te tekenen dat God dood is. Wie dat niet doet zal geen voldoende krijgen. Een van de studenten, Josh Wheaton, weigert dit.

Levens verbonden
Als de vriendin van Josh hoort over zijn verzet wordt ze boos. Hij moet aan zijn carrière denken en aan hun toekomst. Maar Josh zegt dat hij dit als christen belangrijk vindt. In de kantine van de campus werkt een moslima die hun gesprek hoort. Haar streng gelovige vader weet niet dat ze stiekem een christen is geworden.
Bij het volgende college wordt Josh voor ‘de leeuwen geworpen’ om met filosofisch bewijs voor het bestaan van God te komen. Hij gaat eerst te rade bij een voorganger die hem wat Bijbelteksten meegeeft en adviseert zich niet te slim voor te doen. Radisson geeft Josh in zijn lestijd ruimte om zijn stelling te verdedigen. Josh kiest ervoor de insteek te nemen vanuit de Schepping en laat met een video zien dat de Big Bang (het plotselinge ontstaan van het heelal) niet in strijd is met wat erover in de Bijbel staat. Radisson zegt echter dat dit niets bewijst, want de Big Bang kan ook een logisch natuurfenomeen zijn. Josh moet met iets beters komen in de volgende les.

Als Radisson thuis komt ziet hij dat zijn vriendin die christen is ergens mee tobt. Haar moeder heeft dementie en zij probeert dat ook in verbinding te brengen met haar geloof. Hij wil als atheïst niet dat geloof een rol speelt in hun relatie en daar heeft zij grote moeite mee.
Ook andere levens worden in deze film belicht. Centraal staan de eigen keuzes die mensen maken. Ten kwade of ten goede. De film heeft een heel mooi einde.

Evaluatie
Het lijkt in deze film aanvankelijk te gaan over het filosofisch aantonen dat God bestaat en niet dood is. Maar uit de verschillende levens die met elkaar verbonden zijn blijkt duidelijk dat God werkt. Dat is op zichzelf een ‘bewijs’ dat God niet dood is maar leeft. Het optreden van Josh, door te getuigen over zijn geloof, brengt die verbonden levens in beweging en maakt ook het verschil. Maar het toont ook dat de aanpak die mensen volgen van groot belang is.
Deze film met meer dan één betekenis, zal zelfs na een paar keer kijken blijven fascineren. Pas na het goed te overdenken zal het doorgrond worden. Een leerzame film.

God’s not dead.
What do you believe?
Grace Entertainment,
2015,
c.113 min.,
€ 13,99
ISBN 8717185537925.