Henk Binnendijk over Openbaring en de eindtijd

0
48

Met ‘Het meesterwerk van God’ heeft Henk Binnendijk een boeiend boek geschreven over Openbaring. Geen vers voor vers verklaring, maar Binnendijk wijst continu naar wat hij het belangrijkst vindt: God en God alleen én de hoge roeping van de kerk. Het is ook een pleidooi tegen een lauw christendom. “Dat zal ook het mooie zijn van de eindtijd: christenen moeten kiezen. Door het lijden heen zal de bruid van Christus mooier worden dan ooit.”

“In mijn hart ontstond het verlangen om een boek te schrijven over Openbaring”, begint Binnendijk zijn verhaal. “Vervolgens ga ik er over lezen en vooral ook over spreken. Zo’n 25 jaar geleden heb ik ook al eens een boekje geschreven over Openbaring naar aanleiding van een EO-programma. Maar toen heb ik alleen de eerste drie hoofstukken behandeld met de hoop om later een boek te schrijven over heel Openbaring. Met mijn boeken wil christenen bemoedigen en wijzen op het boek der boeken: de Bijbel. Veel christenen vinden Openbaring een moeilijk boek. Ik hoop dat mensen door ‘Het meesterwerk van God’ te lezen, de Bijbel gaan openen en Openbaring zelf gaan ontdekken. Ik haal in mijn boek flink uit naar christenen voor wie de Bijbel steeds meer een gesloten boek is. Ik vind dat echt een teken van de huidige tijd. Het is vast veel interessanter om je smartphone te pakken dan de Bijbel. Tijdens spreekbeurten vraag ik wel eens hoeveel mensen minimaal een kwartier besteden aan het lezen van Gods Woord. Ben je daar met 500 christenen, steekt slechts een handjevol hun vinger omhoog. In Openbaring wordt de gemeente vergeleken met een bruid. En de apostel Paulus vergelijkt in Efeze 5 de relatie van Christus met de gemeente met een huwelijk. Dat is een diep geheimenis. Zeg nou eerlijk, welke man of vrouw zou tevreden zijn met een kwartiertje aandacht per dag? Ik snap dat echt niet. God heeft ons maar één boek gegeven waarin Hij zich openbaart aan gewone mensen. Het is zo waardevol en essentieel om God beter te leren kennen.”

Burgerschap in de hemel
Binnendijk geeft aan dat juist door het lezen en spreken over Openbaring, de dingen helder voor hem zijn geworden. “Dat betekent niet dat ik mij niet kan vergissen. Soms is mijn uitleg in het boek controversieel. Bijvoorbeeld mijn uitleg van Openbaring 12.” Johannes schrijft in dit gedeelte over een groot teken in de hemel. Een vrouw, met de zon bekleed, met de maan over haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd. Zij baart een kind en wordt bedreigt door de draak. “De meeste uitleggers stellen dat dit kind Jezus is. Maar ik denk dat dit de gemeente van de eindtijd is. Het gaat om een kind dat plotseling weggevoerd wordt naar God en zijn troon. Paulus schrijft in Filippenzen er over dat wij burgers zijn van een rijk in de hemelen. Dat is nu al de realiteit. Ik merk in mijn leven dat de hemel steeds meer werkelijkheid wordt. Dat zie ik ook bij andere christenen. Ons lichaam is op aarde, ons hart is boven. Meer dan ooit zal dit het leven zijn van de christenen in de eindtijd. Hun lichaam is op aarde, maar zij leven bij God. In het diepe lijden van de eindtijd zal de gemeente mooier worden dan ooit. Ik zie juist in de Bijbel dat God werkt door het lijden heen. Dat zie je bij Abraham. Hoe lang moest hij wel niet wachten op zijn zoon die door God was beloofd? En dan stelt God hem ook nog op de proef omdat hij Isaäk moet offeren. Of neem het volk Israël dat twee keer in ballingschap werd gebracht. Ik neem aan dat ik verder over de Holocaust niets hoef te zeggen. Overal in de Bijbel zie je hetzelfde patroon van lijden, in het Oude én Nieuwe Testament. Kijk alleen maar naar de apostel Paulus en zijn opsomming in 1 Korinthe 4 wat hij te verduren heeft gehad. Het grootste voorbeeld is natuurlijk het lijden van de Here Jezus zelf.”

Hoogdrempelig
In zijn boek ‘Het meesterwerk van God’ schrijft Binnendijk erover dat in kerken hoogdrempelige diensten moeten worden gehouden in plaats van laagdrempelige. Continu in zijn boek bindt Binnendijk de strijd aan met de lauwheid die in zijn ogen het westerse christendom teistert. “We mogen dat niet te maken hebben met vervolging in de zin van dat we bang moeten zijn voor ons leven, maar er is zo onnoemlijk veel afleiding. Waar het om moet gaan is het evangelie van God. Dat zie je ook in het boek Handelingen. Na de dood van Ananias en Saffira is er vrees over de gemeente. De lat wordt hoog gelegd. Maar juist dan worden er mensen aan de gemeente toegevoegd.”
Tijdens een spreekbeurt geef ik wel vaker aan dat de helft van de jongeren die aanwezig zijn over een aantal jaren de Heer niet meer volgen. De reacties zijn dan vaak wat lauw of ze geloven het niet. Maar de jongere die huilend weg liep en bad ‘Help mij Heer, ik in elk geval niet!’ die heeft het begrepen.”

Genade
In het gesprek wijst Henk Binnendijk nogmaals op de God die door het lijden heen werkt door zijn kinderen. “Lang geleden, zo’n vijf jaar na mijn bekering, was ik enorm teleurgesteld in God. Waar het precies omgaat, is niet belangrijk, maar ik zei wat zoveel mensen zeggen: als God dit toe kon laten, wilde ik niets, maar dan ook helemaal niets met die God te maken hebben. Dat heb ik ook zo tegen God gezegd. Maar in de periode dat ik God losliet, ging Hij juist met mij aan het werk. Zo is God. Het was een heel moeilijke tijd maar ik heb toen wel geleerd wat genade is. En achteraf: ik had die tijd voor geen goud willen missen! In onze tijd moeten we leren dat lijden hoort bij het leven van een christen.”

Laatste boek
Op de achterkant van ‘Het meesterwerk van God’ staat dat Henk Binnendijk met dit boek zijn schrijversloopbaan afsluit. Als ik hem hiernaar vraag begint hij te lachen. “Ja, dat heeft de uitgever erop gezet. Ik heb het maar zo laten staan. Maar ik hoop dat ik gezond genoeg blijf om nog boeken te schrijven. Sterker nog, ik heb al een nieuw idee voor een boek. Nee, ik zeg niet welk thema. Dan mag niet van mijn vrouw, dan gaat er iemand anders mee aan de haal. Dat is mij al een keer overkomen. Een groot voordeel van ouder worden is dat je minder energie hebt. Je bent dan nog meer afhankelijk van God. En dat is precies waar ik wil zijn. Ik hoop dat God mij nog jaren van helderheid van geest geeft. Ik verlang naar de Heer, maar wil graag hier nog blijven.“

Het Meesterwerk van God
Het hart van het boek Openbaring
Henk Binnendijk
Uitgeverij Kok
176 pagina’s
ISBN: 9789043528313
Prijs: € 17,99