Hizkia vanuit een evangelisch oogpunt

0
86

Hizkia (718-698 v. Chr.), een kleinzoon van koning David, was de 16de koning vanaf Israëls eerste koning Saul. Hizkia’s volledige Hebreeuwse naam was Jechizqiejahoe – ‘Mijn sterkte zal van God zijn’. Hij was de zoon van Achaz, koning van Judah, die een boosaardige koning was (2 Kr 28:1). De profeet Jesaja kondigt Hizkia’s geboorte aan als de brenger van Immanoe El – God met ons (voor Israël). Tijdens zijn leven had Jesaja grote invloed op hem ten gunste van Israëls roeping voor God. Hizkia wilde tijdens zijn koningschap de slechte werken van zijn vader omkeren, maar slaagt daar maar gedeeltelijk in en glijdt later af in nonchalance over de dingen van God. Er is veel over deze koning bekend vanuit de Bijbel, maar ook vanuit buiten-Bijbelse bronnen. Gerrit Vink heeft een Bijbelstudieboek geschreven die hem uitgebreid in de spotlights zet en daaruit geloofslessen voor vandaag afleidt.

Heel positief beeld
Vink trekt in 20 hoofdstukken alle registers over Hizkia open. Hij duikt in zijn voorgeschiedenis, zijn ouders, zijn daadkrachtige optreden ten gunste van Israëls godsdienst en zijn persoonlijke relatie met God. Hij behandelt niet alleen wat in de Bijbelboeken Koningen en Kronieken staat, maar behandelt ook zijn psalmen en spreuken en wat in Jesaja over hem is opgeschreven. Vink geeft veel aandacht aan zijn confrontatie met Assyrië (7 hoofdstukken). In een aantal hoofdstukken bespreekt hij ook archeologische vondsten. Achter in het boek heeft Vink een bijlage opgenomen waarin een korte handige samenvatting van Hizkia’s leven is gegeven. Het uiteindelijk beeld dat Vink neerzet is heel positief.

Interpretatie vanuit toen naar nu
Vink probeert in bijna elke hoofdstuk een betekenis van iets over Hizkia naar vandaag te halen en wat het voor hedendaagse gelovigen kan betekenen. Hij wijst vooral op de betere omstandigheden waarin gelovigen na het volbrachte werk van de Here Jezus leven.

Evaluatie
Als God profeten zendt is dat altijd ongunstig. Het is een vergissing hun profeteren te beschouwen als door God gezonden adviezen voor de koning en/of het volk. God zendt ze alleen in crisissen. Dat er tijdens Hizkia’s leven meerdere profeten van God optraden wijst op Israëls slechte geestelijke staat. Vink is echter veel te positief over Hizkia en Israël. Christenzionistisch zelfs. Gods profeten worden echter alleen omwille van Gods eer gestuurd. Die eer is belangrijker dan geschiedenissen en daden van personen en van Gods volk. Zelfs dan die van de Here Jezus. Vinks positieve Christocentrisme is niet alleen onjuist en gevaarlijk in het algemeen, maar ook een stoorzender voor het begrijpen van Gods handelen tijdens Hizkia’s regeren. Hetzelfde geldt voor Vinks herhaalde pogingen om Hizkia’s tijd naar onze actualiteit te trekken, zijn eschatocentrisme en zijn inlezen van een Bedelingentheorie. Het doet geen recht aan de generatiegebonden betekenis van heilsgeschiedenis. Geen index is een gemis. Toch is dit een nuttig studieboek over Hizkia. Vooral als eerste goede kennismaking.

Oog in oog met Hizkia
G. Vink
Actuele levenslessen van een bijzondere koning
Het Zoeklicht, Doorn, 2015
163 pagina’s
€ 14,95
ISBN: 9789064512162