Hoogste autoriteit van de Here Jezus overtuigt moslim

0
87

Weinig christenen hebben Islamkennis die verder reikt dan karikaturen. Slechts enkelen zijn doorgedrongen in de wereld van de Islam. Moslims die zich hebben bekeerd tot het christelijke geloof wel. Nabeel Qureshi is zo iemand en in dit boek beschrijft hij zijn bekeringsweg. Zijn doel is ook om christenen kennis te laten maken met Islam, die steeds luidruchtiger wordt.

Biografisch studieboek
Het boek volgt chronologisch hoe Qureshi, die opgeleid is voor arts maar tegenwoordig zendeling is, vanuit een Pakistaans middenklasse Moslimgezin tot bekering komt in de Here Jezus.

Hij behandelt drie opvolgende thema’s:
1. Inzicht in de Islam en moslims in het Westen;
2. Afweging van het bewijs van christelijk geloof versus Islam;
3. Gevolgen van een bekering.

De nadruk ligt op het 2de thema. Elk deel van de op onderwerp gegroepeerde hoofdstukken wordt afgesloten met een bespreking door een deskundige.
Omdat Qureshi is opgegroeid bij een speciale Islamitische sekte – de Ahmadi – geeft hij daarover in een bijlage dieper uitleg.
Tijdens het lezen van dit boek wordt uitleg over allerlei Islamitische begrippen & concepten apart weergegeven, net als uitspraken uit de tekst. Zo zijn ze later makkelijk terug te vinden. Enkele voetnoten geven bronvermeldingen. Het boek sluit af met een handige woordenlijst.

Een Islamitische wereld gaat open
Zoals Qureshi in zijn inleiding al aangeeft, geeft het begin van zijn boek zoveel inzicht in de moslimwereld, dat het lijkt alsof het boek alleen daarover gaat. Toch laat Qureshi steeds de verbinding met het christelijk geloof zien. Ook speelt zijn verhaal in Amerika en het Verenigd Koninkrijk, dus het decor is de Westerse lezer bekend. Inzicht geven in de Islamitische wereld is nodig omdat moslims zich vaak afzonderen van de (christelijke) Westerlingen en het christenen meestal niet interesseert hoe zij leven. Dat maakt het boek ook uniek.

Qureshi toont ook de worsteling van de in het Westen geboren moslims, die tussen twee werelden leven. Opvallend is dat blijkt dat de Islam een uitgewerkt afwijzend standpunt heeft over de Here Jezus en christenen. Qureshi laat zien hoe krom dit is, maar ook dat christenen dit niet altijd even goed corrigeren.

Evaluatie
De confrontatie met de Islamitische (denk)wereld zal voor veel lezers schokkend zijn, maar ook veel begrip geven. Christenen zullen het kunnen gebruiken in hun omgang met Mohammedanen die tegenwoordig heel dichtbij zijn gekomen. Het boek zal dus zeker ook van nut zijn voor de toekomst, want Islam wil een stempel drukken op de Westerse wereld.

Omdat Qureshi veel verder is gegaan dan een doorsnee bekeringsbiografie en er ook een studieboek van heeft gemaakt, zal het boek zeker na de eerste lezing nog regelmatig worden opgeslagen of uitnodigen voor verdere studie. Het daagt ook uit het christelijke geloof beter te doordenken. Dit is een must voor iedereen die niet wil blijven steken in onwetendheid over de Islam, maar interesse heeft voor wat de aanhangers ervan drijft.

N. Qureshi
Ik zocht Allah en vond Jezus
Een aangrijpend levensverhaal
Kok, Kampen, 2016
400 pagina’s
€ 22,99
ISBN: 9789043526845