Ik ben de Deur

0
162

Johannes 10 is een overbekend gedeelte in de Bijbel: Jezus als de Goede Herder en Jezus als de Deur. Peter Slagter schreef er een boekje over, met als titel Ik ben de Deur. Wat schrijft hij?

Door Arjo Sonneveld

Algemeen
Slagter loopt de tekst van Johannes 10 nauwgezet na. Je kunt gerust spreken van een grondige uitwerking met verwijzing naar vele teksten uit andere Bijbelboeken. Deze Bijbelteksten heeft hij allemaal compleet uitgeschreven opgenomen, zodat je niet voortdurend in je Bijbel moet gaan bladeren. Dat is handig, want hij citeert vele Bijbelteksten. Hij legt namelijk de Bijbel uit door Schrift met Schrift te vergelijken. Griekse woorden zoekt hij te verduidelijken. Soms haalt hij een lied aan uit de bundel van Joh. de Heer of een Psalm uit de berijming van 1773.

Inhoudelijk
Slagter vertelt aan het begin van dit boekje dat de bekende uitspraak “Ik ben de Deur” in de context van Gods handelen met Israël staat. Later komt hij hierop terug. Met name in de hoofdstukken 4 en 5, waarin hij respectievelijk spreekt over de betekenis voor nu (de tussentijd) en de betekenis voor de toekomst (de eindtijd). In het laatste hoofdstuk beweert hij aan de hand van de profetieën van Ezechiël en de Koningen- en Kroniekenboeken, dat in Juda altijd Israëlieten woonachtig waren en dat “de andere schapen” uit Johannes 10 vers 16 de Israëlieten uit de ballingschap zijn, die eens allemaal naar Jeruzalem zullen komen.

De schrijver trekt concrete en directe lijnen. In de deurwachter ziet de auteur zowel God, de Heilige Geest als de Wet. David heet een type van Christus. Hij legt Psalm 23 met het oog op Christus uit en verklaart olie als beeld van de Heilige Geest. Veel nadruk legt hij op de vrijheid waarin de Here Jezus leidt. Dat is zijn uitgangspunt voor zijn uitleg van Johannes 10. De schaapskooi noemt hij de wet en de zonde. Hij verklaart, dat Jezus niet naar de schaapskooi leidt (zoals een bekend kinderliedje zingt), maar juist uit de schaapskooi, naar een leven in vrijheid en in overvloed. God trekt ons uit de kooi van de zonde en de tegenwoordige boze wereld, aldus Slagter.

Evaluatie
In een kort tijdsbestek en met een beknopte weergave biedt Slagter veel om over na te denken. De meeste lijnen die hij trekt zijn ook te vinden in dikke Bijbelcommentaren. De schrijver van dit boekje houdt het kort en kiest duidelijk positie. In zijn uitleg ligt de focus op Christus. Dit betekent dat hij al gauw zegt, dat iets of iemand een type of beeld van Christus is. Zo noemt hij het badwater Siloam beeld van Christus, die ook het Water des levens is. Deze vorm van uitleg zal niet iedereen kunnen meemaken. Datzelfde geldt voor zijn uitleg van “de andere schapen” (Joh. 10, 16), zoals hiervoor genoemd. Hierbij horen we Slagters visie op Israël resoneren.

Gespreksvragen ontbreken. Dat is een gemis. Maar misschien heeft dat te maken met de stelligheid waarmee Slagter zijn positie neerzet. Het is zoals het volgens hem is. Daar stel je geen vragen bij. Wel stelt hij de persoonlijke vraag of we reeds door de deur (dat is: Christus) zijn binnen gegaan in het nieuwe leven. Het is goed dat hij die vraag stelt, want het antwoord op die vraag is voor ons allen allesbeslissend.

Peter Slagter
Ik ben de deur
Everread Uitgevers, Wijk bij Duurstrede, 2016
63 pagina’s
ISBN 9789066943766
Prijs € 5,50