In ontwikkeling

0
95

‘De allerdiepste behoeften van een mens zijn liefde en verbondenheid. Om te kunnen herstellen moet je leren dat de behoeften naar verbondenheid allereerst legitiem zijn. Er is niets erger dan afgesneden zijn van anderen. Maar God kan herstellen wat verloren is gegaan. De kern van het evangelie is verzoening en daardoor herstel van de verbondenheid tussen God en de mens.’ (pagina 28.)

Tekst: Rineke Peterson

De subtitel van dit boek is: Pastorale bouwstenen voor je leven. Dat vat dit boek wel mooi samen. Het boek behandelt de bouwstenen van je leven, hoe jij bent geworden zoals je nu bent. Het beschrijft de fases van ontwikkeling van een mens vanaf baby tot en met volwassenheid en wat er in die fases belangrijk is voor een gezonde emotionele ontwikkeling. Ook beschrijft het wat er kan gebeuren als iemand niet heeft ontvangen wat hij/zij nodig had in die fases. Dus eigenlijk geeft het zicht op je leven. Ben ik gebouwd met gezonde bouwstenen, of met ongezonde? Ligt er een goed fundament onder mijn levenshuis? En hoe kun je dat weten?

Het boek laat het niet bij de constatering van deze feiten. Het laat ook zien dat er door het evangelie van Jezus hoop op herstel mag zijn. Mensen, hoe verwond en beschadigd dan ook, kunnen genezing ontvangen voor hun beschadigde leven en de pijn die dat met zich mee heeft gebracht.

De basis van herstel, zo zeggen de schrijvers, is aanvaarding. Dit is het diepe besef dat je met je tekortkomingen, met falen, met imperfectie bij Jezus mag komen en dat Hij je aanvaardt, inclusief je onvermogen.

Persoonlijk kan ik voor 100% achter de inhoud van dit boek staan. Het is veilig, evenwichtig en theologisch verantwoord. Uit ervaring weet ik dat wat de schrijvers in dit boek delen, de enige weg is tot blijvend herstel. Dit boek zou ik als basis willen aanraden voor iedereen die in de hulpverlening zit of die zich daar in wil bekwamen. Ook voor mensen die niet in de hulpverlening zitten, maar steeds weer tegen dezelfde problemen in hun leven aanlopen en niet weten hoe ze daar doorheen kunnen breken, kan dit boek licht geven op de wortel van het probleem.

Problemen die de schrijvers in dit boek behandelen zijn onder andere: steeds weer mislukkende relaties, faalangst, perfectionisme, midlifecrisis, verlatingsangst, bindingsangst, jaloezie en eenzaamheid.

Het boek is prettig leesbaar en de schrijvers maken gebruik van duidelijke en aansprekende voorbeelden. Dat maakt dit boek geschikt voor een groot publiek. Mijn conclusie: Topper!

Henriette van Nes-Velema en Hermieneke Vonk-de Groot
Merweboek Uitgeverij, paperback,
192 pagina’s,
ISBN 9789057871887
Prijs €17,50