Kerosine voor Discipelschap

0
228

Een nogal ingewikkeld boek over een op zich eenvoudige boodschap. Zo komt althans ‘Kerosine voor Discipelschap – In de lokale kerk’ van Salvo D’Agata op mij over.  Complexiteit vooral door met veel eigen ervaringen psychologisch (of filosofisch) uit te leggen wat hij bedoelt. Overigens wil daarmee niet zijn gezegd dat het boek geen waarde heeft.

Door Johan Th. Bos

De kern is een oude en door tal van organisaties gepresenteerde waarheid: Discipelen maken discipelen en die doen op hun beurt hetzelfde. Maar God wil in de lokale gemeente nu ‘een nieuwe ontwikkeling’ in gang zetten, zegt de schrijver. Een die lijkt de auteurs te hebben ontdekt om De Grote Opdracht uit te voeren. Daarom verliet hij, uitgezegend, zijn oude charismatische gemeente, waar hij en zijn vrouw Monique oudsten en jeugdleiders waren, en begon hij een nieuwe in Arnhem, die Dynamis heet.

Uitvoering van de opdracht discipelen te maken, is niet te organiseren, maar kan in de vorming van relaties met de enkeling buiten de planning van een gemeente of organisatie haar beslag krijgen. “Zijn bij Hem en zijn bij elkaar”, noemt D’Agata dat. Hij ziet blijkbaar weinig in allerlei functies en daaraan gekoppelde prestaties, acht wel weer leiders nodig, maar die moeten dan ‘coachend dienen’. Voor die strategie van ‘relatie-enkeling’ koos ook Jezus, schrijft hij, kennelijk voorbij gaande aan de massale meetings met duizenden, zoals bij de wonderbare spijziging.
D’Agata wil de Heer in Diens persoonlijke aandacht voor het dagelijkse leven als ‘werkplaats’ volgen. “Door ons te richten op de enkeling kunnen wij ons verbinden aan discipelmakers”, zegt hij. Daar komen leiders uit voort. Leiderschap staat gelijk aan invloed hebben, vindt de auteur.

Vliegtuig
Hij kreeg zijn visie in een vliegtuig dat naar de startbaan taxiede om te gaan vliegen. Dat laatste moet ook de lokale gemeente gaan doen, zegt hij. Maar daarbij moet zij meer gericht zijn op de enkeling, buiten de geplande structuren – zoals de zondagse dienst – om. Het kan zijn dat men met iemand – of een kleine kring vrienden – gaat eten of een biertje drinken.

Gods opdracht stuit in Nederland op weerstand verwacht de Italiaan van geboorte. Zijn ontdekking ‘Jan is het plan’ vergt naar zijn mening een ingrijpende verandering van de doorsnee gemeentelijke missionaire visie. De passie om discipelen te maken moet groeien en daarvoor is de ‘kerosine’, komende van de Heilige Geest, nodig. “Mijn verwachting is dat dit boek die passie zal aanwakkeren. Als dat groeit zijn we bereid om (zelfs) onze structuren aan te passen. Dan gaan we werkelijk doen wat God ons opdraagt”, schrijft hij.

Wat discipelschap precies is, wordt in het boek niet gedefinieerd, geeft hij toe. Naar zijn idee moet de lezer zelf nadenken over wat het betekent een discipel te zijn. Overigens interviewde hij om zich te verdiepen in uitvoering van De Grote Opdracht tal van zogenoemde geestelijke leiders, die toch over het algemeen binnen bestaande  structuren werken, zoals directeur Hans Maat van het Evangelisch Werkverband, Jan Pool van Heartlink en voorganger Wietse van der Hoek van een baptistengemeente. Uitgegeven bij Great Life Publishing (www.greatlifepublishing.nl)

Salvo D’Agata
Great Life Publishing
ISBN: 9789082660326
Prijs: € 14,95