Kinderboek over Genesis 12-24

0
160
Een van de belangrijkste personen uit het Oude Testament is ongetwijfeld Abraham. Hij moet van jongsaf bekend worden gemaakt. Het boek van Laura Zwoferink probeert dat over te dragen aan kinderen in vanaf 4 jaar. Hoe is dat gedaan?

Recensie door Marco van Putten

Het boek
Deze uitgave verschijnt in de serie ‘Lees je mee?’, waarin al vijf boeken zijn verschenen (twee Oude en drie Nieuwe Testament). Het boek is er opgericht om voor te lezen aan kinderen vanaf 4 jaar en zelf te lezen vanaf 7 jaar. Op twee pagina’s zijn mooie afbeeldingen van Peter Nuyten afgedrukt. De tekst staat in redelijk grote letters met een goed leesbare stijl. Elk onderwerp/hoofdstuk (2 tegenovergelegen pagina’s) wordt afgesloten met drie vragen. In totaal bestaat het boek uit 13 onderwerpen/hoofdstukken.

Abraham en zijn gezin
In het boek worden de belangrijkste momenten uit het leven van Abraham behandeld. Het begint met het moment dat hij zijn vaders huis verliet om naar het beloofde Land te trekken en eindigt met het huwelijk van Izak met Rebekka.

Evaluatie
Dit is een mooi, leuk en leerzaam boek voor het zo belangrijke Bijbelgetrouwe godsdienstonderwijs aan kleine kinderen. Toch zijn er wel een aantal opmerkingen bij te plaatsen. De ondertitel is onjuist, want slechts twee hoofdstukken gaan over Abrahams reis naar het beloofde Land. De rest gaat over Abrahams verblijf in het beloofde Land. Opvallend is dat de Landsbelofte genegeerd wordt. Ook heeft het boek een aantal maal een christocentrische trek (geforceerd verbinden van het verhaal van Abraham en Izak met dat van de Here Jezus). Zo zelfs dat het ongepast is, want er wordt een verband gelegd tussen het bloed van de besnijdenis met het bloed van de Here Jezus. Ook zou de Here Jezus zelfs de zonden van Sodom en Gomorra hebben vergeven. Alsof God niet meer zou straffen zoals in het Oude Testament. Ook gaan de laatste twee hoofdstukken niet meer over Abraham, maar over Izak.
Wie over deze punten heen leest kan dit boek goed gebruiken.

Zwoferink, L., Abraham op reis naar het beloofde Land. 2018, Den Hertog, Houten, 30 pagina’s, € 9,90, ISBN: 9789033129193.