L’Apôtre – De Apostel

0
103

Als iemand zich tot God bekeert is dat altijd een zaak van grote interesse. Sommige bekeringsverhalen worden echter om allerlei redenen opmerkelijker gevonden dan anderen. Een voorbeeld daarvan is als een overtuigd moslim het christelijke geloof aanneemt. De met verschillende prijzen geëerde Franstalige film L’Aporte laat het waargebeurde verhaal zien van Akim die imam zou worden.

Islam versus christenheid
Een gedeelte uit het leven van een middenstand gezin van Islamitische emigranten in Frankrijk wordt getoond. Door een verkeersongeluk komt een van hen, Akim, in contact met nieuwe Franse bewoners in zijn buurt. Deze katholieken nodigen hem uit naar de doopdienst van hun pasgeboren kind te komen. Hij ontvangt een doopliturgie en volgt de dienst. Sterk onder de indruk geraakt door de dienst en wat de pastoor zei, leest hij thuis de Bijbelteksten bij de doop door.

Particularisme versus universalisme
Het meest spreekt Akim in het christelijk geloof aan dat het God op alle mensen en de hele wereld betrekt. De Islam echter is naar binnen gekeerd en beperkt zich tot hun eigen wereld. Maar dat niet alleen. De Islam blijkt ook (gewelddadig) vijandig tegenover de buitenwereld te zijn. Akim ervaart dit nieuw gevonden geloof daarom als een bevrijding van deze benauwende wereld. Hij ontdekt dat de Here Jezus Verlossende liefde leert. Echter, zijn geloofskeuze wordt niet geaccepteerd door zijn gemeenschap en geeft spanningen met zijn familie. Hoe zal dat aflopen?

Evaluatie
Deze film geeft een interessante inkijk in de Islamitische migrantenwereld in Frankrijk. Het gaat over de problematiek van jonge moslims en de nadruk ligt op geloven. Maar wat de filmtitel daarmee te maken heeft is niet duidelijk.

Opvallend is dat de hoofdrolspeler, Akim, na zijn aanname van het christelijke geloof, niet meegaat in alle gebruiken van de christenen. Hij blijft b.v. geen varkensvlees eten en geen alcohol drinken. Ook theologisch lijkt hij het christelijke geloof monotheïstisch te interpreteren en het concept van Triniteit te negeren. In zijn beleving heeft hij Mohammed ingeruild voor de Here Jezus. Maar zo eenvoudig ligt dat niet, want dat zou strijdig zijn met de Bijbel. Hem ontbreekt goede begeleiding.

In de achtergrond van dit verhaal ligt ook de evidente emigrantenproblematiek; het spanningsveld tussen behoud van eigen cultuur of integratie. De individuele keuze van Akim om christen te worden is een keuze die de Westerse cultuur hem biedt, want die legt een nadruk op individuele vrijheid. De reactie van de Islamitische gemeenschap op wat Akim doet past echter ook bij dat wat de Bijbel leert. Als een christen een moslim wordt leert de Bijbel een vergelijkbare reactie (Hebr 6:4-8). Dat de Westerse christenheid echter steevast kiest voor vergeving en respect is ingegeven door de maatschappelijke norm die ruimte moet bieden voor het samenleven van verschillende godsdiensten.

De christenheid worstelt met Islam en heeft er veel vragen over. Daarom is deze film belangrijk, want het is een kennismaking met de typische problematiek van de Islamitische gemeenschap in Europa.

L’Apotre. De Apostel,
NEEMA Media B.V.,
2015,
c.120 minuten,
€ 7,99
ISBN 9789492189189.