Op de Camino anderen leren begrijpen

0
249

Het ergste wat ouders kan overkomen is de dood van hun kind. Soms kan zo’n dood een ouder aanzetten bij dat kind stil te staan om die achteraf beter te begrijpen. Daarover gaat de film ‘The Way’. Een vader komt er toe de oude pelgrimsroute vanuit Frankrijk naar Santiago de Compostella te ondernemen. Hoe is dit verfilmd?

Door Marco van Putten

Familieproblemen
Tom Avery (Martin Sheen) is een oogarts in Californië. Druk met zijn werk kan hij weinig tijd opbrengen voor zijn zoon Daniël (Emilio Estevez). Maar daar komt bij dat zijn zoon ook heel anders is dan zijn vader. Zo geeft die zijn doctoraat opleiding op, omdat hij wat van de wereld wil zien. Wat opvalt, is dat er geen moeder optreedt in het verhaal, dus blijkbaar is Tom ongetrouwd. Op weg naar het vliegveld, want zijn zoon gaat naar Frankrijk om vandaar de Pelgrimstocht naar Santiago de Compostella (Spanje) te nemen, krijgt Tom weer ruzie met zijn zoon. Enige tijd later krijgt Tom bericht dat zijn zoon in de Pyreneeën is omgekomen en of hij zijn lichaam wil komen ophalen.

Toms Pelgrimage
In Frankrijk aangekomen overvalt Tom een sterk verdriet om het verlies van zijn enige zoon. Hij besluit dan de pelgrimage die zijn zoon was begonnen in zijn naam af te maken. Onderweg ontmoet Tom allerlei mensen en drie ervan sluiten zich bij hem aan. Die leert hij beter kennen en zij hem. Allerlei eigenaardigheden over Tom en zijn compagnons komen naar voren. Wat leert Tom daarvan en zal hij, ongetraind en onvoorbereid, de lange tocht afronden?

The Way
De bekende Pelgrimstocht, de Camino, loopt vanuit verschillende plaatsen in Europa naar de stad Santiago de Compostella (Sint Jakobus, ster in het veld) in noordwest Spanje. In de kathedraal van die stad, het eindpunt, zouden stoffelijke resten liggen van de apostel Jakobus de Grote. Volgens de Bijbel had hij echter in Jeruzalem de marteldood ondergaan (Hnd 12:2). De Camino heeft een heel oude heidense oorsprong met een klif als eindpunt. De Romeinen noemde het ‘Finisterre’ (einde van de wereld). Vanaf de 11de eeuw werd de Camino alleen door vrome katholieken gelopen. Het was toen een ascese en de ‘gelovigen’ verwachte er een speciale zegen door te ontvangen, zoals genezing of dieper inzicht in de dingen van God. Tegenwoordig wordt de tocht door nogal wat mensen van heel uitlopende achtergronden om verschillende redenen ondernomen. De pelgrimage heeft nu dus weinig met geloof te maken.

Evaluatie
Deze professionele film met enige humor toont hoe mensen door anderen kunnen veranderen als ze zich ertoe zetten. Ook geeft het een indruk van de prachtige landschappen waar de Camino doorheen voert en hoe die verloopt. Bekende en minder bekende seculiere muziek begeleidt de film. Hoe de vader met het onreine stoffelijke overschot van zijn zoon omgaat is disrespectvol. Een vader is geen eigenaar daarvan, maar God.

The Way. De Pelgrimstocht naar Santiago de Compostella
2011, Paradiso Films.eu
c.123 min.
€ 7,99
ISBN: 5414937032686