Risen – Opgestaan

0
120

Voor velen zijn de kruisiging, opstanding en Hemelvaart van de Here Jezus hét belangrijkste in de Bijbelse geschiedenis. Maar deze hadden politiek-religieuze consequenties. De Romeinse macht over Judea werd toen bijna dagelijks door rebellen uitgedaagd en moest op elke impuls voor opstanden bedacht zijn. Hoe de Romeinen het ‘probleem’ van Zijn opstanding hebben aangepakt staat niet uitgebreid in de Bijbel beschreven. Een nieuwe film laat een invulling zien in de vorm van een detective. Het toont de rauwe omstandigheden, waarin een Romeins officier het Messiaanse gerucht in de kiem moet smoren, maar daarbij wordt geconfronteerd met onmogelijkheden.

De kruisiging en erna
In het jaar 33 AD vlak voor Pésach (Pasen) wordt na een gevecht tussen Romeinen en Judese opstandelingen hun leider, Bar-Abbas, gearresteerd. Die zegt dat de Romeinen verslagen zullen worden als de Messias komt. Als de Romeinen terugkeren in Jeruzalem meldt hun aanvoerder, de tribuun Clavius (Joseph Fiennes), zich bij Pontius Pilatus, de Romeinse gouverneur van Judea, die zijn baas is. Die heeft net Jésjoea’ Hannatsriet – (de Here) Jezus (van) de Nazareeërs (Cliff Curtis) – veroordeeld om te worden gekruisigd. Clavius moet die kruisiging leiden. Als de veroordeelden dood zijn wordt echter het lijk van de Here Jezus met toestemming van Pilatus opgehaald om begraven te worden (Jh 19:38).

De volgende dag komen de Tempelautoriteiten naar Pilatus en eisen dat Zijn graf wordt verzegeld. Zij hadden gehoord dat Hij uit de dood zou opstaan. Ze waren bang dat Zijn leerlingen die voorzegging zouden waarmaken (Mt 27:62-64). Clavius moet erop toezien dat het goed verzegeld wordt. Hij posteert ook een Romeinse wacht bij het graf (Mt 27:65-66).

Een Romeins tribuun rechercheur
De dag erop blijkt het graf echter geopend en leeg. Het gerucht verspreidde zich dat Jésjoea’ uit de dood was opgestaan en onder Zijn leerlingen verschenen. Dit hadden de Tempelautoriteiten gevreesd en komen meteen bij Pilatus verhaal halen. Pilatus geeft Clavius opdracht zo snel mogelijk Zijn lijk te brengen, zodat dit ‘probleem’ van tafel gaat, want een bezoek van keizer Tiberius was aanstaande. Clavius gaat op pad, maar ontdekt dan dat de Messiaanse geruchten waar zijn.

Evaluatie
Deze geromantiseerde film is gemaakt voor het grote publiek en professioneel. Jammer is dat het Land wordt weergegeven als kale woestijnvlaktes, terwijl het in die tijd grotendeels begroeid was. De Bijbelse personages zijn ook niet Bijbelgetrouw weergegeven. Het verhaal over de ambitieuze tribuun die tot een zweverig persoon wordt, dwalend in de woestijn, is niet sterk. De film ‘The Robe’ (1953) heeft hetzelfde uitgangspunt, maar een beter verhaal. Dat een Romein als ‘broeder’ meereist met de 12 apostelen (Jh 21:1-15) tot aan Zijn hemelvaart is uitgesloten. Een gehate afgoden dienaar kon daar toen nog niet nauw bij betrokken zijn geweest. Deze spannende film legt nadruk op de fenomenen van de Here Jezus, maar niet op Zijn onderricht. Dit, de lijkwade van Turijn en de muziek geven het een Rooms-katholieke tint.

Risen
2016
Fifty Days Productions LCC
Sony Pictures Home Entertainment BV
103 min
€14,99
ISBN: 8712609647273