Seksuele voorlichting aan vrouwen

0
134

Seksualiteit is om allerlei redenen problematisch voor gelovigen. Dit komt vooral omdat het vaak in verband staat met (dood)zondes, zoals hoererij. Ook wordt door gelovigen voor en in het huwelijk niet altijd open en effectief erover gesproken. Er heerst een taboesfeer. Op deze problematiek ligt de focus in het boek ‘Vertrouwelijk’ geschreven door Corina Schipaanboord. Zij laat vrouwen en deskundigen aan het woord. Hoe is dat gedaan?

Door Marco van Putten
Klik hier om dit boek te bestellen!

Meningen van vrouwen
Schipaanboord laat zeventien gehuwde refo-vrouwen in de leeftijd van 21 tot 46 jaar ‘hun verhaal’ doen. Het doel van de schrijfster is om vrouwen dichter bij Gods te brengen. In 17 hoofdstukken wordt een chronologisch pad gevolgd van ontdekking van het eigen lichaam, verkering naar het huwelijk, maar het gaat ook over onderwerpen als seksualiteit, geboortecontrole, zwangerschap en seksuele opvoeding van kinderen. Daarnaast wordt wat wel (en niet) in de Bijbel staat over seks besproken. Elk hoofdstuk sluit af met adviezen, van een ervaringsdeskundige of een dominee, en een vragenlijst. Het boek heeft twee bijlagen: nadenken over grenzen aan seks en manier van geboortecontrole. Toegang wordt gegeven aan een forum om zelf aan de slag te gaan.

Dit is een boek met ervaringen en meningen. Deze zijn altijd subjectief en kennen allerlei extremen. Seks wordt positief beschreven. Ook komt naar voren dat mannen en vrouwen verschillend zijn.

Ongenoemde zaken
In dit boek blijven nogal wat zaken onbesproken, maar van een groot aantal kan een impliciete betekenis worden afgeleidt. Samenwonen en zelfbevrediging worden bijvoorbeeld niet expliciet genoemd, maar de expliciete nadruk dat seks alleen toegestaan is in een kerkelijk gesloten huwelijk en dat seks altijd gericht moet zijn op de ander geeft antwoorden.

Evaluatie
Dit kan een belangrijk boek zijn voor gelovigen die willen trouwen of getrouwd zijn. Vooral voor hen die willen trouwen wordt aangetoond dat het huwelijk geen seksparadijs is – wat vaak gedacht wordt –, maar seks blijkt daardoor voorwaardelijk, ingeperkt en discipline te vereisen. Dit boek vereist pastorale begeleiding om het mogelijke belang eruit te halen. De meeste deskundigen die in dit boek aan het woord komen zijn overwegend praktijkgericht. Dat heeft ook zijn nut, maar God moet dominant zijn aan de praktijk en niet andersom. Sterk is dat de dominee, die soms in dit boek aan het woord komt, scherpe en rake opmerkingen maakt. Zo stelt hij vast dat er ongehoorzaamheid en gemakzucht bestaat onder gelovigen en dat het zorgelijk is dat er zoveel onduidelijkheid bestaat over seks. Hij noemt dat “een schuld en tekort” van de kerkleiders. Hij adviseert zelfbeheersing.

Groot gemis in dit boek is de geestelijke dimensie van de mens en Gods voorschriften over (eventuele) seks. Het boek is daardoor nogal ‘aards’, tegenstrijdig en gericht op gelovigen in de welvaartstaat. Adviezen van de deskundige gedrukt op rode pagina’s met zwarte tekst maakt die nogal slecht leesbaar. Een zakenregister was handig geweest. Met deze kanttekeningen een aanrader.

Schipaanboord C.
Vertrouwelijk. Open gesprekken over seksualiteit binnen het huwelijk
2018, Groen, Heerenveen
272 pagina’s
€ 14,95
ISBN: 9789088971938