StatenBijbel kernwoorden uitgelegd

0
221

In de Bijbel komen woorden voor die steeds terugkeren en vaak ook voor begrippen staan. Bijvoorbeeld het woord ‘Verbond’. Welke woorden er zoal zijn en wat ze voor gelovigen kunnen betekenen is niet altijd bekend. In het boekje ‘Bij de Bron’ worden een aantal van deze woorden Nieuw-Testamentisch uitgelegd. Hoe is dat gedaan?

Door Marco van Putten

Elke week een kernwoord
Dit boekje behandelt alfabetisch 52 woorden, ‘kernwoorden’ genoemd, zodat een jaar lang elke week een kan worden bestudeerd en overdacht. Drie iconen (afbeeldingen) geven per hoofdstuk aan wat elk hoofdstukonderdeel ervan behandeld; waar staat het (in de Bijbel)?, wat betekent het (kernwoord)? en wat betekent het voor jou? Deze vaste, logische structuur maakt het boekje (ook) geschikt voor jongeren vanaf 14 jaar met autisme. De schijfstijl is zo dat de lezer persoonlijk wordt aangesproken. Aan het boekje hebben drie dominees uit de Gereformeerde Gemeenten meegewerkt (Joosse, Schot en Van Zetten). Opgeroepen wordt dat lezers de studies over de kernwoorden met (een) ouder(s) of vertrouwenspersoon(en) bespreken. Er is een register van tekstverwijzingen opgenomen.

Orthodox protestantse uitleg
Het boekje geeft uitleg van Nederlandse (Nieuw-Testamentische (NT)) woorden zoals die dat hebben gekregen in de (bevindelijk) gereformeerde leer. Woorden als ‘aanvechting’, ‘ootmoed’ en ’lankmoedigheid’ zijn eigenlijk Oudnederlands. De meeste woorden, maar zeker de uitleg die aan de kernwoorden worden gegeven, waren echter wel onbekend aan de oorspronkelijke Bijbelschrijvers. Dat waren Israëlieten in een heel andere wereld dan de onze. Dit laat zien hoe het christelijke geloof zich in het Westen heeft ontwikkeld en een geheel eigen weg is gegaan. Toch is de uitleg laagdrempelig, toegankelijk, dicht ‘bij de Bron’ en dicht bij de Gereformeerde Traditie (Drie Formulieren van Enigheid). Daardoor ook prima geschikt voor rechtlijnige niet-Gereformeerde lezers.

Nadrukken
Accenten die gelegd worden in de uitleg zijn om tot persoonlijke bekering en toewijding aan God te komen, zonden uit het leven weg te doen en tot God te bidden. Het concept ‘zonde’ staat centraal. Opvallend, wellicht zelfs onverwacht voor lezers buiten de Gereformeerde kring, is de nadruk op de werkingen van de Heilige Geest. Zonder Gods Geest, genoemd in de meeste hoofdstukken van dit boekje, wordt het onmogelijk geacht God te (blijven) behagen.

Evaluatie
Dit praktische boekje zal voor velen van nut zijn. Niet alleen voor jongeren. Het behandelt echter niet zo zeer Bijbelse kernbegrippen, maar woorden zoals die voorkomen in de Statenvertaling (SV). Ook is de uitleg bepaald door het NT en de Orthodox Gereformeerde dogmatiek. Dit boekje is bedoeld voor lezers die hoofdzakelijk de SV gebruiken. In dit boekje wordt nogal wat herhaald, maar wie een hoofdstuk per week leest valt dat minder op en zo worden ‘rode draden’ vastgehouden. De ondertitel doet meer verwachten dan dat het ook bevredigt. Voor kernwoorden uit het Oude Testament (over Israël) en de betekenis daarin is weinig aandacht. Een woordregister was handig geweest. Zeker een aanrader.

Van Hell-van Dijke, I. (red.)
Bij de Bron, Bijbelse kernwoorden uitgelegd
Tweede druk. Helpende handen. 2018, Den Hertog B.V., Houten
175 pagina’s
€ 14,90
ISBN: 9789033128752