The Convenant

0
130

Hoogtepunten uit geschiedenis Joodse natie

Het Verbond van God met het volk Israël vormt vanaf Mozes het kader van de opvolgende Bijbelboeken. In sommige daarvan komt dit Verbond sterk naar voren en worden de details ervan beschreven. In andere blijft het onbenoemd of wordt er soms zijdelings naar verwezen. Het Verbond heeft een aantal belangrijke karakteristieken. Zo wijst het op de afstand tussen God en mensen, dat door het Verbond wordt ‘overbrugd’. Het Verbond heeft ook eigen voorwaarden, die uitgedrukt worden in de vrome levenswandel en de godsdienstige rituelen voor de eredienst die wordt bepaald door regels en voorschriften. Verder staat het Verbond voor Gods beloften aan en een band met gelovigen.

In een musical, gemaakt door christenen en gefilmd in een theater in Jeruzalem, is dit Verbond als thema gebruikt voor een vogelvlucht door de geschiedenis van de Joodse natie. Hierbij staat vooral Gods trouw voor hun behoud centraal.

Musical van hoge kwaliteit
De musical begint met de roeping van Abram en toont vervolgens enkele hoogtepunten uit de geschiedenis van de Joodse natie tot op de huidige dag. De musical beslaat een periode van ruim 3700 jaar geschiedenis tot aan het heden, waarbij de nadruk ligt op het zogenoemde Oudtestamentische tijdvak. De hoogtepunten zijn aan elkaar verbonden door een spreker en beelden die het een en ander verduidelijken.
De musical is professioneel uitgevoerd en de zangers en zangeressen hebben heel mooie zangstemmen. Ook de kleding is heel mooi, net als de choreografie, de muziek en de decors. Soms zijn er ook momenten van ballet.

Evaluatie
De gekozen hoogtepunten zijn nogal onverwacht maar ook opmerkelijk. Duidelijk is in elk geval dat de christenen die deze musical hebben uitgewerkt ervoor kozen om Joden niet ‘voor het hoofd te stoten’. Uit de ondertitel blijkt dat zij hun doelgroep zijn. Ze kiezen daarom ook voor de typisch rabbinale geschiedschrijving, maar niet voor de Bijbelse. Zo begint ‘het verhaal’ opmerkelijk genoeg niet met Mozes, waarmee Gods Verbond met Israël werd gesloten, maar circa 400 jaar eerder met de niet-Jood Abram. Vervolgens worden heel belangrijke Bijbelse momenten, zoals de centrale rol van de Tempeldienst, weggelaten ten bate van de Joodse traditie. In die Traditie staan Israëlitische helden, zoals koning David, centraal. Opmerkelijk is dat de Griekse (Makkabeeën) of Inter-testamentaire periode overgeslagen wordt. Zorgelijk is vooral dat de Here Jezus alleen kort in de veroordeling van de overspelige vrouw naar voren komt (Jh 8:3-11) zonder verder benoemd te worden. Op de vraag van het koor ‘Wie is Hij’ komt het nogal omstreden antwoord van de rabbijnen: ‘Hij is Een van ons’. Vervolgens is er geen aandacht voor de Israëls straf van verbanning (Hebr. galoet). Verder is het opvallend dat in deze musical erg trendy vrouwen en kinderen de hoofdrollen hebben, hoewel dat in de Bijbel niet zo is. Kortom, de boodschap van deze overigens mooi uitgevoerde musical is (christen)zionistisch en de verhaallijn bevooroordeeld.

The Convenant
The story of my people
Neema Media B.V.
2009/2016, c.90 min
€ 14,99
ISBN: 9789492189301