Toewijding aan de Here Jezus getoetst

0
117

Het kloosterleven is grotendeels afgeschermd en onbekend voor het grote publiek. ‘Onbekend maakt onbemind’ en dat blijkt uit de stereotypes die er bestaan over dat leven. De film ‘Novitiate’ toont het toetreden van een jonge vrouw van 17-jaar in een streng nonnenklooster in Noord-Amerika. Sommige stereotypes worden deels bevestigd, waaronder ook de merkwaardige toewijding aan de Here Jezus. Hoe is dat gedaan?

Door Marco van Putten

Jonge vrouw richt zich op God
De jonge Cathleen groeit op in een seculier en gebroken gezin in Tennessee in de jaren 50. Als ze 12 jaar is gaat ze naar een katholieke school en komt daar in contact met de toewijding aan de Here Jezus. Enkele jaren later ervaart ze een roeping en besluit om het klooster in te gaan om een non, een echtgenote van de Here Jezus te worden. Getoond wordt hoe ze samen met leeftijdgenoten als postulant de zes maanden ontgroening voor het kloosterleven doormaakt. Uiteindelijk wordt ze novice; de eerste stadia van wijding als non. Haar moeder probeert haar van haar ‘roeping’ af te praten, maar ze wil niet luisteren.

Wie is werkelijk toegewijd?
Dit is een realistisch drama over een jonge vrouw die denkt toegewijd te zijn voor de dienst aan God. Gaandeweg ontdekt ze andere verlangens. Te meer als niet alleen zij veranderd, maar ook het kloosterleven waarvan ze deel uitmaakt. Daardoor komt ook de toewijding van andere nonnen en zelfs van de abdis, het kreng van het klooster, om allerlei redenen onder hoogspanning te staan. Grote veranderingen van het kloosterleven moeten worden doorgevoerd, die velen amper zullen kunnen verkroppen.

Vaticanum II
In de jaren 1962-1965 vond in Vaticaanstad in Rome sinds lange tijd een concilie plaats. Op die kerkvergadering werden allerlei hervormingen van de Roomse kerk besloten. Ook voor het alledaagse leven van nonnen zou dit diepe gevolgen hebben. Allerlei concepten en gebruiken voortgekomen uit de Middeleeuwen werden afgeschaft. Vele duizenden nonnen keerden hun toewijding de rug toe.

Uitwassen
Deze film geeft inkijk in een van de uitwassen van de christenheid; jonge vrouwen worden opgeleid om bruiden van de Here Jezus te worden. Dat is onmogelijk, want Hij heeft een roeping waarin geen huwelijk past. Het wijst ook op een kromme christologie, want Hij is immers volkomen Zelfgenoegzaam. Non worden is alleen al door het verplichte celibaat een lasterlijke praktijk. Evenzo het instituut van het klooster. Het is een voorbeeld waar doorgeschoten toewijding aan de Here Jezus (christocentrisme) toe leidt. Deze film is een waarschuwing daarvoor. Daarnaast is deze film belangrijk omdat het toont hoe belangrijk het is om een veronderstelde roeping voortdurend te laten toetsen. Het kaf moet van het koren worden gescheiden in het leven van een ‘gelovige’. Toch wordt dat vaak verzaakt.

Evaluatie
Deze film adresseert belangrijke thema’s van geestelijk leiderschap (en gebrek er aan) en kerkverlating. De film is goed geacteerd en begeleidt door mooie, passende muziek. Een aanrader.

Novitiate
2018, Sony Pictures Home Entertainment Inc.
Distributie: NEEMA Media B.V.
c.118 min.
€14,99
ISBN: 8712609639179