Vrouwen uit de Bijbel

0
76

Vrome vrouwen die Gods wil doen

In de Bijbel staan mannen centraal. Dat is niet alleen iets van toen. God stelt ze op de eerste plaats. Gods voorschriften dragen daarom vrouwen op dat te erkennen en mannen daarin te ondersteunen. Toch vraagt God ook aandacht voor vrouwen. Het is niet toevallig dat de Bijbel twee boeken heeft die vrouwennamen dragen; Ruth en Esther. Ook zijn er diverse heilsgeschiedenissen waarin zij zelfs een sleutelrol hebben of voor hen een uitzondering wordt gemaakt. De nieuwe DVD box ‘Vrouwen uit de Bijbel’ laat dat zien.

Karakteristieke dienst van vrouwen aan God
In tegenstelling met veel godsdiensten is de christelijke leer uniek als het gaat om de positie van de vrouw. Het maakt het mogelijk dat het natuurlijke conflict tussen mannen en vrouwen betekenisloos kan worden (Gal 3:28). Namelijk als gelovigen de betekenis uitleven van de waterdoop; het watergraf. Het laten sterven van de eigen ik. Mensen die niet meer door eigen begeerten worden geleid, maar door de Geest van de Messias zullen steeds meer vrij worden van slavernij aan vleselijke impulsen. Het gaat dus om een verstandhouding tussen man en vrouw waartoe ongelovigen niet in staat zijn. Natuurlijk zijn vrome mensen wel mensen. Het menselijke onderscheidt tussen man en vrouw blijft. Maar de levens van vier vrouwen, die centraal staan in deze DVD-box, laten zien hoe het anders kan. Die worden gekarakteriseerd door trouw (Ruth), dapperheid (Esther), verkiezing door God (Maria, de ‘moeder’ van de Here Jezus) en vroomheid (Maria Magdalena) in hun ondergeschiktheid aan mannen.

Bijzondere omstandigheden
Dat de omstandigheden van deze vrouwen bijzonder waren komt goed naar voren. Toch wisten ze die goed toe te passen. Ruth was van Moabitische afkomst. Een Israël vijandig buurvolk. Toch wordt ze de grootmoeder van David, koning van Israël. Esther was wees in een pleeggezin in de Babylonische ballingschap. Ze werd koningin, maar riskeerde haar leven voor haar volk. De twee Maria’s leefden tijdens de Romeinse bezetting van hun Land, maar waren beiden direct betrokken bij de Messias. Maria Magdalena was een hoer die de Here Jezus van bezetenheid verloste. Zij werd een bekende volgeling van Hem. Ondanks deze omstandigheden schreven deze vrouwen heilsgeschiedenis of waren erbij betrokken.

Evaluatie
Deze films zijn een poging om realistisch en toch Bijbelgetrouwe een weergave te geven van het leven van vrome vrouwen. Dit vergt verantwoorde romantisering, wat gelukt is. De rollen zijn overtuigend geacteerd.
De films van de twee Maria’s gaan echter voor het overgrote deel over het leven van de Here Jezus. In de film over Maria Magdalena wordt ook een poging gedaan om de hele Bijbel samen te vatten. Ook blijkt in die film dat de Here Jezus heel wat andere vrouwen heeft gered. De films tonen het handelen van God en is daardoor inspirerend. Maar centraal stellen van vrouwen mag dan trendy zijn. In de Bijbel is dat niet zo.

Vrouwen uit de Bijbel
Uitgekozen, moedig en geliefd
2016, Neema Media B.V.
c.300 min
€ 17,99
ISBN: 9789492189264