Wanneer een land God vergeet

0
120

Erwin Lutzer is voorganger van de Moody Church in Chicago. In 2010 schreef hij het boekje ‘When a nation forgets God’ dat nu in het Nederlands is vertaald. Lutzer vergelijkt ontwikkelingen die in de Verenigde Staten aan de gang zijn, met de opmaat naar het derde rijk van Hitler.

Tekst: Jacco Stijkel

Het gaat dan met name om het secularisatieproces, verregaande bemoeienis van de overheid met wat in kerken en christelijke scholen wordt onderwezen en een steeds agressievere houding ten opzichte van het christendom. Lutzer laat goed zien dat het denken van de meerderheid verandert; vooral onder de invloed van de massamedia/propaganda. Het orthodox-christelijke geloof staat onder druk. Geloven mag wel, maar zeggen dat Jezus de enige weg is tot God impliceert discriminatie.

In de VS, zo betoogt Lutzer, zijn er krachtige lobby’s van organisaties die alles wat met het christendom heeft te maken uit de publieke samenleving willen bannen. Als voorbeeld noemt de auteur de agressieve homolobby, die zo stelt Lutzer, gebruik maakt van propagandastrategieën die rechtstreeks uit ‘Mein Kampf’ komen. Hij betoogt dat zoals de christenen in Duitsland de keus hadden om of zich te conformeren aan de nazi’s of er tegen op te staan, dit ook zo is voor de christenen in de VS om een krachtig tegengeluid te laten horen. Voor Lutzer is Dietrich Bonhöffer hierin een grote inspiratiebron.

Het boekje gaat vooral over de VS, interessant is dat Lutzer ook kort naar het proces van Geert Wilders in 2010 kijkt naar aanleiding van de film ‘Fitna’. Voor Lutzer is dit een voorbeeld hoe gemakkelijk politici buigen voor moslimactivisten.

‘Wanneer een land God vergeet’ leest als een grote waarschuwing om goed op gevaarlijke ontwikkelingen in de westerse maatschappij te letten. Als christenen mogen we onze ogen niet sluiten, maar houden we ons vast aan het evangelie en doen onze mond open. Sterk is ook Lutzers besef dat we in een tijd kunnen terechtkomen waarin christenen daadwerkelijk lijden onder de wetten die de regering aanneemt.

Waar ik moeite mee heb is dat hoewel Lutzer zegt dat je de VS niet kunt vergelijken met nazi-Duitsland, hij dit toch wel degelijk doet. Dat is een kromme vergelijking, de gruwelijkheden van de nazi’s zijn nergens mee te vergelijken. Ook is het zo dat door de geschiedenis heen er altijd anti-christelijke tendensen zijn geweest. Het enige verschil is hoe deze tendensen zich manifesteren.

Kortom, Lutzer laat een waarschuwing horen die wel heel sterk staat in de context van de VS, maar zeker ook voor ons geldt. Hij laat zien hoe gemakkelijk mensen (en dus ook christenen) zich laten meeslepen door een leider die hen een baan en welvaart belooft. Het vergt veel moed om hier tegen op te staan. We zullen deze moed nodig hebben. Maar de vergelijking met nazi-Duitsland vind ik regelmatig overtrokken en misplaatst. Ook vind ik het betoog regelmatig eenzijdig en wordt teveel het orthodoxe-christelijke geloof gelijkgeschakeld met conservatieve waarden.

Wanneer een land God vergeet
Zeven lessen die wij moeten leren van nazi-Duitsland
Erwin W. Lutzer
ISBN: 9789491706493
141 pagina’s
Maatkamp
Prijs: € 12,95