War room

0
108

Gebed is een onderdeel van het geloofsleven, maar veel gelovigen zijn er onzorgvuldig in. Ze richten zich eerder op het zichtbare deel van hun geloofsleven, zoals naar de kerk gaan. Sommigen bidden zelfs alleen voor het eten en het slapen of als ze in de kerk zijn. In de film War room wordt dit benoemd wat het is; een lauw gebedsleven. In War room wordt getoond hoe gebed ingezet kan worden als wapen. Maar hoe dan?

Gebed als oorlogswapen
In een Amerikaans tweeverdiener gezin met één kind lijkt alles koek en ei. De man, Tony Jordan, is een goede verkoper voor een grote Farmaceut. De vrouw, Elizabeth, is een makelaarster in de verkoop van huizen. Echter, de fut is uit hun huwelijk. Er is alleen nog meer strijd en verwijt. Er zijn al zoveel slechte woorden uitgesproken dat er onderlinge wrok en gegriefdheid is ontstaan. Als een oude vrouw, Miss Clara, haar huis wil verkopen en Elizabeth het pand komt taxeren, confronteert zij Elizabeth met haar verwaarloosde gebed. Ze vraagt naar de staat van haar huwelijk en dan belijdt ze dat het op een doodlopend spoor zit.

Miss Clara laat dan haar favoriete plekje zien; een voor gebed gebruikt oorlogskamer (War room). Ze vertelt dat haar overleden man Leo officier was. Hij had met zijn leger zich altijd eerst goed voorbereid in de stafkamer (War room). Daar worden strategie, planning en aanpak bepaald. Zo zouden christenen ook hun gebedsleven moeten inzetten. Elizabeth volgt haar advies en richt haar eigen ‘War room’ in. Ze begint met een gerichte Bijbelstudie en gebed. Ook zegt ze satan de wacht aan. Maar dan gebeurt er iets verschrikkelijks. Tony wordt ontslagen. Hij verwacht dat zijn vrouw hem van alles zal verwijten. Zal hun huwelijk die druk aankunnen?

Evaluatie
Deze film legt er de nadruk op dat spiritualiteit een essentieel onderdeel moet zijn van geloofsleven. Geloof is immers bedoeld om altijd te groeien net als planten en bomen. Hoe zal er groei zijn zonder water en voeding? Maar er is meer. Satan haat de gelovige en zet alles in beweging om geloof te breken. Er is dus meer dan één reden om niet te verslappen in Bijbelstudie en gebed.

Deze film geeft de indruk dat de inzet van Bijbelstudie en gebed alleen nodig is bij acute nood. In dit geval ernstige huwelijksproblemen. Ook lijken de resultaten van radicale verandering in denken en doen van mensen alleen te worden toegeschreven aan het veronderstelde handelen van God. Maar wie de film goed bekijkt zal ontdekken dat het eigenlijke doel van de film niet zozeer de ‘War room’ is. Het doel is dat gelovigen hun gaven en talenten niet voor zichzelf houden, maar voor anderen inzetten. Aanstekelijk geloven voor geloofsgroei. Dit wordt inwendige zending genoemd.

Deze film is zeer inspirerend en wordt daarom in kerken gebruikt voor spiritualiteitgroei. Een heel nuttige film.

War room.
Prayer is a powerful weapon.
NEEMA Media B.V., 2016
c.115 min.
€ 5,00
ISBN: 8712609647723.